1. Ví Daedalus

Tuần này, team đã làm việc về quá trình tự động hóa test (thử nghiệm) ví phần cứng ở Daedalus. Thử nghiệm này sẽ được thực hiện với việc sử dụng trình giả lập loại bỏ sự tương tác của con người. Team cũng cải thiện quy trình xử lý lỗi bằng cách xuất khóa công khai từ ví phần cứng. Cuối cùng, team đã khắc phục một số vấn đề nhỏ về giao diện người dùng.

2. Adrestia

Tuần này, team tiếp tục làm việc để hoàn thiện quy trình giao dịch mới để thêm khả năng đúc và đốt token. Công việc đang diễn ra liên quan đến cardano-js-sdk MVP, thiết kế lại lớp DB và bổ sung chế độ ‘light’ (chế độ ví nhẹ) cho cardano-wallet.

3. Networking

Tuần này, team đã thực hiện một số cập nhật cho kho lưu trữ ouroboros-network, hiện đi kèm với tệp tin integration-CHANGELOG.md. Họ đã khắc phục một số sự cố trong IOSimPOR và cung cấp một ví dụ IOSimPOR chứng minh rằng quá trình chuyển đổi UnnegotiatedSt Inbound sang TerminatingSt của trình quản lý kết nối có thể xảy ra và nên được coi là quá trình chuyển đổi hợp lệ. Team cũng cung cấp một platform-independent TCPInfo tracepoint (điểm theo dõi độc lập), điểm này sẽ đơn giản hóa việc tích hợp trong cardano-node.

Team đã triển khai phiên bản MonadFix trong io-sim và tiếp tục làm việc trên một thử nghiệm mô phỏng cho nhà cung cấp DNS gốc cục bộ. Cuối cùng, họ đã cung cấp hệ thống tích hợp để giám sát tám node P2P và một nhánh p2p-master-1.34.1 được xây dựng trên top của bản phát hành node v.1.34.1.

4. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã làm việc về một số vấn đề liên quan đến CI, đánh giá GHC v.9.2.2 trong haskell.nix và triển khai hỗ trợ hackage (dạng kho lưu trữ haskell) tùy chỉnh haskell.nix.

Team cũng xây dựng snapshot (ảnh chụp nhanh) Ledger DB với các bảng UTXO HD đã được sử dụng thành công để tái tạo một số lỗi liên quan đến xử lý giao dịch Shelley. Họ đã viết một số thử nghiệm tuần tự hóa và thuộc tính cho LedgerTables và Ledger DB. Cuối cùng, team đã sửa một số lỗi trong tuần tự hóa CBOR của một số kiểu dữ liệu được sử dụng trong nhánh tính năng UTXO HD.

Team Hydra đã tổ chức một buổi lập kế hoạch và cập nhật lộ trình phát triển Hydra. Họ đã tạo tài liệu kỹ thuật và bắt đầu làm việc trên trang web mới gồm hướng dẫn sử dụng, các khái niệm cốt lõi và tài liệu tham khảo API. Cuối cùng, họ đã kiểm tra các tùy chọn đúc và đốt token trong Hydra Head cùng với các tình huống sử dụng token thay vì datums (một dạng dữ liệu).

5. Goguen

Tuần này, team Plutus đã làm việc trên builtin function (hàm tích hợp sẵn) serializeData và sửa một số lỗi nhỏ. Họ cũng đã thực hiện một số cải tiến đối với Plutus Application Backend (PAB) và tiếp tục làm việc trên các sản phẩm Plutus Apps.

Nhóm Marlowe đã làm việc trên Marlowe CLI để thêm các trường hợp thử nghiệm như hợp đồng chênh lệch, ký quỹ có tài sản đảm bảo, trái phiếu phiếu giảm giá được đảm bảo và hợp đồng chênh lệch với oracle. Họ cũng viết lại redeem endpoint để xử lý nhiều lần thanh toán, mở rộng hợp đồng marlowe và thêm khả năng thử nghiệm vào marlowe-cli. Cuối cùng, team đã tạo một JSON DSL cho các thử nghiệm Marlowe Run.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-03-18/