1. Ví Daedalus

Tuần này, team đã làm việc ở mục nhập các từ khóa khôi phục ví mới và một số cải tiến về giao diện người dùng. Họ cũng đã khắc phục sự cố kết nối ví Trezor T và chuẩn bị cho bản phát hành Daedalus v.4.9.0.

2. Adrestia

Tuần này, team đã làm việc để hoàn thiện quy trình giao dịch mới, thêm vào việc mint và burn token.

Họ cũng làm việc thiết kế lại lớp DB và thêm chế độ ‘light’ trong cardano-wallet.

Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc trên cardano-js-sdk MVP.

3. Networking

Tuần này, nhóm tiếp tục chẩn đoán lỗi ngang hàng cục bộ và thêm kiểm tra trạng thái máy của trình quản lý kết nối bằng IOSimPOR. Họ cũng tiếp tục nghiên cứu mô phỏng khuếch tán, thiết kế eclipse evasion và giao thức gossip.

4. Devops

Tuần này, team đã triển khai node v.1.34 cho mainnet.

5. Cardano Decentralization

Tuần này, team tiếp tục làm việc về các thuộc tính khuếch tán khối và về một số cải tiến giao thức bao gồm đồng bộ hóa chuỗi (chain-sync) và giao thức tìm nạp khối (block-fetch). Họ cũng tinh chỉnh các ràng buộc tuần tự hóa của phần bộ nhớ backing store (một loại bộ nhớ trên đĩa cứng dùng cho phân trang và swap có giả rẻ và chậm hơn phần lưu trữ chính) và chạy thử nghiệm lưu trữ trên các khối có trọng tải trên nhánh UTXO HD.

Team Hydra đã làm việc dựa hỗ trợ nhiều Head on-chain, một số thuộc tính kết nối node và việc sử dụng faucet (nguồn) để phân phối tiền trong Head. Họ cũng tái cấu trúc việc tạo và quan sát giao dịch chain-level (cấp độ chuỗi trạng thái), cho phép chạy các thử nghiệm phức tạp trên chuỗi. Cuối cùng, nhóm đã khắc phục một số sự cố do người dùng báo cáo.

6. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã chuyển module plutus-example từ cardano-node sang plutus-apps và dành thời gian kiểm tra xem số lượng vị trí xếp hàng giữa mô hình và trình giả lập. Họ cũng làm việc trên các đối số xác thực và xác nhận chữ ký.

Nhóm Marlowe đã ấn định thời hạn trong trang mẫu hợp đồng của Marlowe Run và chuyển việc xử lý các sự kiện gọi enpoint Marlowe sang các trang web. Họ cũng cập nhật hộp thoại xác nhận hợp đồng và cho phép hiển thị các ký hiệu tiền tệ cho các hợp đồng chưa được đặt tên.

Cuối cùng, họ đã tạo một chức năng để tạo đầu vào hợp lệ cho các hợp đồng bằng cách sử dụng phân tích tĩnh và giải quyết vấn đề trong đó ví tham gia không được thông báo khi cập nhật được thực hiện.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-03-04/