1. Ví Daedalus

Tuần này, team đã cải thiện việc xử lý lỗi và phản hồi cho những người dùng làm trống ví (ví dụ: nếu người dùng muốn chuyển ada của họ sang ví khác hoặc bán hết tài sản trong ví).

Họ cũng đã hoàn thành proof-of-concept cho phép Google Analytics trong Daedalus.

2. Adrestia

Tuần này, nhóm đã làm việc để hoàn thiện quy trình giao dịch mới để tạo mới và hủy bỏ (đốt) token.

Họ cũng đã nghiên cứu cải tạo lớp DB trong cardano-wallet và thiết kế MVP cardano-js-sdk.

3. Networking

Tuần này, team đã khắc phục sự cố một trong những lỗi điều phối bên ngoài iOSimPOR. Họ đã làm việc trên mô phỏng trình quản lý kết nối IOSimPOR và gỡ lỗi các vấn đề IOSimPOR gặp phải trên một lỗi đã xảy ra trước đó.

Họ cũng tiếp tục phân tích và giám sát hoạt động của SPO trên mainnet và thực hiện phân tích quy trình tx trong khi cố gắng tái tạo sự cố có thể gây ra do relay không chạy các giao thức đồng bộ chuỗi, tìm nạp khối và gửi tx.

4. Cardano Decentralization

Tuần này, team đã triển khai ledger bridge và chỉnh sửa/bổ sung cardano-node để chạy với nhánh tích hợp. Các lần review đã phát hiện ra một số lỗi, nhưng sau khi sửa, node đã tìm nạp thành công các khối Byron từ mainnet và đã viết và khởi động lại chính xác từ các tệp snapshot nhanh bằng cách sử dụng bộ nhớ ở phần back-end.

Team cũng đã tiến hành thử nghiệm bộ test OnDisk và thành công với các tính năng trên nhánh UTXO HD, sử dụng các khối không có tải trọng. Họ cũng đã thêm getTentativeHeader vào ChainDB và quản lý để chạy các bài kiểm tra Test.Ouroboros.Storage.LedgerDB.OnDisk trên nhánh master, bằng cách tạo các khối với trọng tải bảo toàn các giả định hiện có.

Team Jörmungandr đã hoàn thành việc kiểm đếm gia tăng, làm việc về việc phân phối phần thưởng cho Fund7 và giới thiệu một kỹ sư mới.

5. Goguen

Team Marlowe đã thiết lập một bài kiểm tra e2e với Cucumber và Playwright và giới thiệu cho nhóm. Họ cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của quá trình di chuyển POSIXTime, hoàn trả về tuần tự hóa JSON thủ công cho MarloweClientInput và thay đổi giao diện người dùng để sử dụng địa chỉ thay vì WalletId hoặc PubKeyHashing.

Họ cũng đã sửa một lỗi khiến các hợp đồng không xuất hiện trong phương thức hợp đồng, tạo một báo cáo về phản hồi từ người dùng (trong Notion) và trình bày nó cho team.

Cuối cùng, họ đã khởi động lại testnet riêng, cập nhật Playground trong quá trình làm việc để phù hợp với mainnet và làm việc về việc tổ chức lại JIRA và chỉnh sửa công việc tồn đọng.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-02-25/