1. Ví Daedalus

Tuần này, team đã bổ sung thêm chi tiết vào thông báo về hoạt động của node Cardano trong quá trình đồng bộ hóa ví. Họ cũng đã thực hiện một số cải tiến về giao diện người dùng cho danh sách stake pool và nâng cấp quy trình bỏ phiếu Catalyst thành dạng dynamic, có nghĩa là giờ đây có thể triển khai nâng cấp mà không cần bản phát hành mới.

2. Networking

Tuần này, team tiếp tục review IOSimPOR để chuẩn bị hợp nhất các thay đổi mới. Họ đã theo dõi trạng thái của TVars và lập kế hoạch tích hợp của chúng với các thử nghiệm khác nhau để đảm bảo tính mạnh mẽ trong khi thử nghiệm IOSim và IOSimPOR. Team đã làm bài test E2E đầu tiên về khả năng khuếch tán dữ liệu mạng và tiếp tục theo dõi và phân tích việc sử dụng mainet.

Cuối cùng, họ đã mời nhiều SPO hơn để chạy các node của họ với tính năng stake-driven peer-selection trên mạng thử nghiệm và review tài liệu trình quản lý kết nối đã hoàn thiện.

3. Cardano Decentralization

Tuần này, team đã làm việc cải tiến Haskell Nix và thực hiện một số cập nhật mã JavaScript trong kho lưu trữ Glasgow Haskell Compiler (GHC).

Họ cũng chuẩn bị cho việc triển khai Jörmungandr để kiểm tra đảm bảo chất lượng và hoàn thành các thay đổi về phần thưởng.

Team tiếp tục triển khai phần backend cho ledger in-memory (bộ nhớ tích hợp trên sổ cái) của module lưu trữ trạng thái sổ cái mới, module này sẽ có thể giữ trạng thái sổ cái trên disk (ổ cứng máy tính) để chạy trên các máy có ít bộ nhớ hơn hoặc giữ nó trong bộ nhớ để có hiệu suất tốt hơn. Họ cũng cập nhật tài liệu UTXO HD và chạy thử nghiệm lưu trữ trên các block lớn để lập kế hoạch cải tiến hơn nữa.

Team Hydra đã trình bày một bản demo của Hydra v.0.3.0 và tạo một đề xuất cải tiến Cardano (CIP-36) để thêm các bản tích hợp Plutus mới. Họ cũng làm việc để phân biệt các Hydra Head trên chuỗi bằng cách sử dụng các token trong các tập lệnh Hydra Head Plutus.

4. Goguen

Nhóm Plutus đã thêm hỗ trợ vào ‘plutus-ledger-api’ cho Đề xuất cải tiến Cardano (CIPs) 31-33, bao gồm các bản cập nhật cho reference input (đầu vào tham chiếu), inline data (dữ liệu nội tuyến) và reference script (tập lệnh tham chiếu). Họ cũng cập nhật hàm size cho kiểu bytestring và cập nhật cú pháp cho trình phân tích cú pháp để hỗ trợ list (danh sách), pair (cặp) và data (dữ liệu). Cuối cùng, họ đã cập nhật xác minh chữ ký và tiếp tục công việc đo tải.

Nhóm Marlowe đã thêm chức năng tải xuống các hợp đồng ở định dạng JSON và hiển thị trạng thái đồng bộ hóa ví trong Marlowe Playground. Họ cũng đã khắc phục sự cố tuần tự hóa cho ContractInstance và một số vấn đề liên quan đến follower contract.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-02-18/