1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã đánh giá chức năng cardano-node v.1.33 mới, chạy các bài kiểm tra tính tương thích và tải. Hiện họ đang chuẩn bị cho bản phát hành Flight tiếp theo, sẽ bao gồm cardano-wallet và cardano-node mới. Cuối cùng, nhóm tiếp tục làm việc về ví nhẹ và tích hợp SDK.

2. Adrestia

Tuần này, nhóm đã phát hành các phiên bản mới của cardano-wallet và cardano-launcher, cả hai đều tương thích với node v.1.33. Họ hiện đang làm việc để cập nhật cardano-rosetta và cardano-graphql để cho phép khả năng tương thích giống nhau.

Nhóm cũng đã chuẩn bị một bản cập nhật cho các công cụ siêu dữ liệu ngoài chuỗi để cho phép đăng ký siêu dữ liệu cho các tài sản gốc có mã dài hơn 5 ký tự.

Cuối cùng, nhóm tiếp tục làm việc để cải thiện hiệu suất và dư nợ trong cardano-wallet và thiết kế cardano-js-sdk MVP.

3. Networking

Tuần này, nhóm tiếp tục làm việc về chức năng P2P, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai trình quản lý kết nối. Họ đã giải quyết vấn đề khởi động lại giao thức keep-alive và bắt đầu kiểm tra các hành động ở trạng thái ngang hàng của giao thức trên. Cuối cùng, nhóm tiếp tục thử nghiệm thời gian chờ (time out) và làm việc trên một tính năng tránh sắp xếp ngang hàng dựa trên số IP và cổng.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã cải thiện trải nghiệm trình khởi động của Plutus Pioneers với Nix, giúp khởi động Playground bằng một lệnh cục bộ.

5. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã hoàn thành việc tổ chức lại sổ cái DB (bắt buộc phải chạy trong bộ nhớ và cơ sở dữ liệu kết hợp) và hiện đang trong quá trình đánh giá hiệu suất của nó.

Công việc đang được tiến hành về các cải tiến khả năng mở rộng. Nhóm đã hoàn thiện kế hoạch triển khai sơ bộ cho khối difussion pipelining bằng cách sử dụng xác thực trễ (delayed validation).

Nhóm đã bắt đầu quá trình đề xuất cập nhật tham số để tăng đơn vị bộ nhớ tập lệnh Plutus cho mỗi giao dịch trên mạng chính Cardano thêm 1,25M. Thay đổi ban đầu này sẽ có hiệu lực từ epoch 317 vào ngày 25 tháng 1. Bản nâng cấp này sẽ cung cấp thêm tài nguyên cho các tập lệnh Plutus và các DApp sử dụng chúng. Sau khi triển khai, các team sẽ theo dõi cẩn thận trong ít nhất một epoch (5 ngày) để xác định mức tăng tiếp theo.

Nhóm Hydra đã ước tính chi phí của các tập lệnh Hydra Plutus, tiếp tục công việc thêm trình xác thực tập lệnh vào các giao dịch của giao thức Head và đang chuẩn bị một lộ trình triển khai Hydra công khai, sẽ sớm được phát hành. Cuối cùng, nhóm hiện đang làm việc trên một bài đăng blog mới về Hydra Heads và vai trò của chúng trong nhóm giao thức Hydra.

6. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã phát hành phiên bản cập nhật của Plutus Application Backend (PAB). Bao gồm nhiều bản sửa lỗi và cải tiến; đặc biệt là một số bản tái cấu trúc của PSGenerator, nhằm mục đích giảm việc load các dependency (thư viện con), sửa lỗi tính toán phí tối thiểu và họ cũng cập nhật tài liệu về các trường hợp triển khai PAB và wallet.

Nhóm Marlowe đã nâng cấp kho lưu trữ (repository) marlowe-cardano lên các tag mới nhất của plutus-apps, bổ sung hỗ trợ kéo thả để sắp xếp lại các mẫu (templete) và xóa tính năng ‘Connect wallet’ ở phần contact. Họ cũng làm việc tích hợp Marlowe Run với PAB và wallet để tạo ra các giao dịch cân bằng hợp lý một cách đáng tin cậy và thực hiện một số cải tiến và thử nghiệm bổ sung cho marlowe-cli. Cuối cùng, họ đã làm việc trên các loại hợp đồng ACTUS mới, xác định phạm vi cho các bản phát hành tiếp theo và đang lên kế hoạch cho chương trình Marlowe Pioneer.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-01-21/