1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã hoàn thiện công việc test hồi quy để chuẩn bị cho bản phát hành Daedalus v.4.7.0 và chạy các bản dựng thử nghiệm bằng cách sử dụng cardano-node v.1.33 mới trước bản phát hành Flight v.4.8.0-FC. Nhóm cũng đạt được tiến bộ về các tính năng như xem lịch sử reward, cài đặt RTS Flag cho các máy tính chạy chậm và theo dõi phân tích (analytic tracking).

2. Adrestia

Tuần này, nhóm đã chuẩn bị bản cập nhật cho ví cardano tương thích với node v.1.33, bao gồm điểm số của các pool để cải thiện hệ thống xếp hạng pool trong Daedalus.

Nhóm cũng làm việc để cải thiện hiệu suất và dư nợ trong ví cardano và tiếp tục công việc thiết kế một cardano-js-sdk MVP.

3. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã làm việc trên các giao dịch babbage (babbage là tên gọi của lần hardfork sắp tới), giảm bộ nhớ của trạng thái sổ cái và hoàn thành việc lập hồ sơ code sổ cái. Họ cũng giải quyết một số yêu cầu của cộng đồng liên quan đến các hoạt động thư viện cardano-cli và tuần tự hóa (serialization).

Nhóm Hydra tiếp tục làm việc trong quá trình xác minh trên chuỗi để đảm bảo rằng các Hydra Head được bảo mật đúng cách bằng cách sử dụng các tập lệnh Plutus. Điều này bao gồm xác minh nhiều chữ ký, tuần tự hóa và băm các UTXO theo các ràng buộc trong chuỗi off-chain Head. Team cũng đã xác định chi phí thực thi tập lệnh để xác định xem có cần thiết phải thực hiện một đợt hard-fork hay không.

4. Goguen

Nhóm Plutus đã làm việc test hồi quy và so sánh cho các hoạt động implementation chung và các kiểu lớp (class type) trong Plutus. Họ cũng đã cập nhật PartialTypeSignatures để hỗ trợ GHC (Glasgow Haskell Compiler). Ngoài ra, team education đã khởi động khóa thứ ba của chương trình Plutus Pioneers trong tuần này.

Nhóm Marlowe tiếp tục làm việc trên Marlowe Playground và Marlowe Run, đồng thời chạy một số thử nghiệm tài liệu để sửa lỗi cho Marlowe CLI. Họ cũng cập nhật loại hợp đồng ACTUS CEG và tài liệu của nó, và cuối cùng, điều chỉnh trình tạo DAML ISDA cho Haskell.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-01-14/