Xin lưu ý rằng đây là báo cáo kỹ thuật cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi chúc bạn có những kỳ nghỉ vui vẻ sắp tới và sẽ phát hành thêm các bản cập nhật vào ngày 7 tháng 1 năm 2022.

1. Ví Daedalus

Tuần này, team đã thực hiện một số cải tiến về trải nghiệm người dùng cho giao diện của ví. Đặc biệt, họ đã cải thiện việc lựa chọn token trước khi bắt đầu giao dịch và cập nhật mục nhập ada để nó tự động tính toán số lượng ada tối thiểu để trả phí giao dịch. Nhóm cũng cải thiện việc xác thực địa chỉ, người dùng không thể sử dụng địa chỉ staking trong mục nhận.

Cuối cùng, nhóm đã thêm một bộ lọc mới cho ví.

2. Adrestia

Tuần này, nhóm Adrestia đã phát hành bản cập nhật để hỗ trợ khả năng tương thích của ví cardano với node v.1.32.1, đồng thời cũng phát hành bản cập nhật để cardano-rosetta và cardano-graphql tương thích với db-sync 12.

Nhóm hiện đang làm việc về kỹ thuật của dư nợ (techical debt) cho ví cardano, đặc biệt tập trung vào các cải tiến hiệu suất cho DB layer.

Cuối cùng, họ tiếp tục phát triển cardano-js-sdk.

3. Networking

Tuần này, nhóm tiếp tục đánh giá testnet bán công khai P2P và làm việc trên thử nghiệm timeout và mô phỏng khuếch tán. Họ cũng đã khắc phục một số vấn đề liên quan đến xếp hạng ngang hàng bởi ứng dụng khách blockfetch và cải thiện chức năng trình quản lý kết nối.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã thử nghiệm và triển khai một node v.1.33 mới, đồng thời cũng mô-đun hóa công cụ triển khai Bitte để sử dụng ít tính năng kỹ thuật của AWS hơn.

5. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm tiếp tục đánh giá hiệu suất sổ cái và hợp nhất cấu trúc dữ liệu mới sẽ được sử dụng để tiết kiệm bộ nhớ. Họ cũng đạt được tiến bộ khi làm việc trên các thuộc tính UTXO HD, cải thiện hoạt động cơ sở dữ liệu chuỗi và thực hiện các bộ theo dõi để xác thực phân đoạn. Ngoài ra, nhóm đã cập nhật công cụ Nix.

Nhóm Hydra đã phát hành phiên bản pre-release của node Hydra. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển muốn thử chạy Hydra Head tương tác với node Cardano trên mạng devnet cục bộ. Vẫn còn một số hạn chế, nhưng đó là một bước tiến thú vị và chúng tôi mong muốn có một số người dùng thử tính năng này.

6. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã đơn giản hóa một số loại dữ liệu ở cấp type-level (kiểu dữ liệu) và dành nhiều thời gian hơn cho các thử nghiệm đo tải. Họ cũng công bố một chính sách bảo mật cho repository (kho) của họ.

Nhóm Marlowe đã nghiên cứu mô hình Swap (hoán đổi) và Derivatives (phái sinh) của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế (ISDA) và tối ưu hóa thời gian xây dựng webpack trong kho lưu trữ marlowe-cardano. Họ cũng đã khắc phục sự cố đệ quy vô hạn với mô-đun WebSocket và thêm các tính năng mới vào Marlowe CLI. Ngoài ra, họ đã triển khai API PAB chỉ mục chuỗi cho hợp đồng theo dõi.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-12-17/