1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã cải thiện các tính năng start và shutdown của Daedalus bằng cách hiển thị thêm thông tin về các hoạt động nền của node Cardano. Trước đây, khi tắt ví Daedalus, chỉ có thông báo ‘Stopping the Cardano node – dừng node Cardano’ và quá trình này mất một khoảng thời gian. Vì điều quan trọng là không đóng ứng dụng trong khi node đang chạy, giờ đây có thêm thông tin chi tiết về hoạt động của nó. Nhóm cũng đã thêm snapshot Catalyst fund, cho phép kiểm phiếu và triển khai logic để thay đổi chi tiết quỹ dựa trên các giai đoạn.

Nhóm đã nâng cấp Webpack lên v.5, cho phép tích hợp SDK ví nhẹ với Daedalus. Họ cũng đã thử nghiệm tính năng cho phép người được ủy quyền xem lịch sử phần thưởng. Cuối cùng, họ đã làm việc để nâng cấp thư viện Trezor để Daedalus giao tiếp với firmware mới.

2. Adrestia

Tuần này, nhóm đã làm việc về kỹ thuật của dư nợ (techical debt) cho ví cardano. Cụ thể, họ đang thiết kế một bản cập nhật để cho phép khả năng tương thích của thành phần này với phiên bản mới nhất của node.

Họ cũng đã chuẩn bị các bản cập nhật cho cardano-rosetta và cardano-graphql để cho phép tương thích với db-sync 12.0.0 và cũng đang nghiên cứu phát triển cardano-js-sdk.

3. Networking

Tuần này, nhóm đã phát hành testnet P2P bán công khai. Họ đã làm việc trên các cải tiến P2P, nâng cao và cấu trúc lại một số bộ phận của trình quản lý kết nối và làm việc trên các bài test độ phủ các điểm theo dõi trình quản lý kết nối. Họ cũng bắt đầu xác minh thời gian chờ và trình bày về trạng thái mạng.

Cuối cùng, nhóm đã giảm giá trị được đề xuất của MaxConcurrencyDeadline.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã thử nghiệm và triển khai node v.1.32.1.

5. ERC20 Converter

Tuần này, nhóm đã phát hành phiên bản đầu tiên bộ chuyển đổi AGIX ERC20. Người dùng hiện có thể kiểm tra việc di chuyển token SingularityNET AGIX của họ từ Ethereum sang Cardano và trở lại.

6. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã làm việc trên các mô tả kỹ thuật Babbage. Mục tiêu chính của Babbage là thực hiện các điều chỉnh nhỏ ở những nơi khác nhau để đơn giản hóa sổ cái hoặc bao gồm các tính năng chưa có trong các kỷ nguyên phát triển trước đây.

Nhóm cũng đã kiểm tra các thuộc tính txbody và txout của Babbage mới và làm việc trên một số hàm băm toàn vẹn (integrity hash). Họ đã viết các bài kiểm tra thuộc tính để có cấu trúc dữ liệu UTXO nhỏ gọn hơn, đồng thời tìm ra và giải quyết các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, nhóm đã bắt đầu viết microbenchmark để xử lý giao dịch nhằm loại bỏ các vấn đề về hiệu suất có thể xảy ra.

Công việc tiếp tục phát triển Hydra; nhóm đã đạt được tiến bộ khi chạy các bài kiểm tra đầu cuối và tiến hành đo tải bằng cách sử dụng UTXO thực trên devnet cục bộ.

Cuối cùng, họ đã cập nhật kế hoạch dự án Hydra.

7. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã phát hành phiên bản mới của Plutus Application Backend (PAB), bao gồm một số cải tiến và sửa lỗi. Nhóm tiếp tục làm việc về việc triển khai chức năng mới trong các thư viện độc lập. Họ cũng làm việc trên các thử nghiệm đo tải và hiệu suất.

Nhóm Marlowe đã thêm và kiểm tra Merkleization đối với ngữ nghĩa Plutus của Marlowe và đánh giá một testnet riêng của Marlowe. Họ đã thêm nhiều ví dụ hơn cho các loại hợp đồng ACTUS (cổ phiếu và hợp đồng tương lai) và sửa một số thử nghiệm cập nhật phiên bản ứng dụng plutus được marlowe-cardano sử dụng.

Nhóm cũng làm việc về các tùy chọn CLI để quản lý giao dịch marlowe-cli.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-12-10/