1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã triển khai chế độ Discreet Mode và thử nghiệm cờ RTS. Họ cũng làm việc cải tiến giao diện người dùng và cải tiến cơ sở mã (codebase).

Cuối cùng, họ bắt đầu thực hiện một số nâng cấp bảo mật cho các ví.

2. Adrestia

Tuần này, nhóm đã làm việc về kỹ thuật của dư nợ (techical debt) cho ví cardano. Bản cập nhật tiếp theo của thành phần này sẽ hỗ trợ cho phiên bản mới nhất của node và một số bản sửa lỗi.

Họ cũng đã chuẩn bị các bản cập nhật cho cardano-rosetta và cardano-graphql để cho phép tương thích với db-sync 12.0.0 và cũng đang nghiên cứu phát triển cardano-js-sdk.

3. Networking

Tuần này, nhóm tiếp tục làm việc trên các mô phỏng khuếch tán (trao đổi dữ liệu giữa các node). Họ đã tăng giá trị maximum được đề xuất về số lượng các block được nạp đồng thời của SPO relay, triển khai chỉ số EKG về độ trễ chấp nhận khối và điều tra tính năng nén khối.

Nhóm cũng đã cấu trúc lại nhật ký khởi động của node Cardano và các bộ theo dõi mạng nâng cao. Họ đã đánh giá hiệu quả của việc đếm cả tiêu đề và khối trong chỉ số upstream, điều này chi phối việc giảm hạng từ những node ngang hàng từ trạng thái hot sang warm.

Cuối cùng, nhóm đã tạo hướng dẫn cho các SPO để chuẩn bị cho việc phát hành mạng thử nghiệm P2P bán công khai và làm việc với những người viết bài về kỹ thuật để đăng blog mới thông báo điều này.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã hoàn thiện việc triển khai hỗ trợ Nix flakes cho ví và triển khai các phát hành cho phiên bản node v.1.32.0. Họ đã thông báo các kênh Discord và Telegram cho các cuộc thảo luận SPO testnet công khai, đồng thời cũng tăng kích thước khối và các đơn vị bộ nhớ giao dịch trong đề xuất cập nhật mainnet. Nhóm đã tích hợp Consul Connect với ngăn xếp Cardano trên cụm Bitter, làm việc trên cơ sở hạ tầng điểm chuẩn mới để thử nghiệm node Cardano và chạy thử nghiệm triển khai cuối cùng cho mạng thử nghiệm công khai ERC20 (ERC20 Converter).

5. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã làm việc trên cơ sở dữ liệu chuỗi và khám phá cấu trúc của nó để tích hợp kết nối đĩa cứng (Hard Disk) trong giai đoạn khởi tạo. Họ đã làm việc để cải thiện các bộ theo dõi khởi tạo cơ sở dữ liệu và các thuộc tính UTXO HD. Nhóm cũng đã làm việc trên các plugin GHC và bộ thử nghiệm GHCJS.

Công việc tiếp tục với Hydra; nhóm đã commit các entry UTXO vào một Hydra Head từ mạng devnet cục bộ và cũng triển khai hỗ trợ cho định dạng giao dịch Alonzo.

Cuối cùng, họ đã thay thế các kiểu (type) sổ cái cardano bằng các cardano-api type trong hầu hết các phần của cơ sở mã.

6. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã thực hiện các cập nhật quan trọng để tăng các đơn vị bộ nhớ tập lệnh Plutus nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng lưu lượng truy cập trong tương lai. Họ cũng gửi ba CIP: đầu vào tham chiếu, inline datumtập lệnh tham chiếu. Ngoài ra, họ đã thực hiện một số cải tiến khác nhau về cấu hình.

Nhóm Marlowe đã triển khai các tính năng deserialization (là quá trình tái thiết lại các đối tượng từ trạng thái serialized) trong repo marlowe-cardano và làm việc trên bằng chứng về khái niệm chia sẻ ví giữa wallet backend, Daedalus và Nami. Nhóm đã thêm các khả năng xây dựng và gửi giao dịch vào Marlowe CLI và giảm kích thước của trình xác thực. Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc trên mô hình purescript cho ACTUS Lab và các thư viện để thu thập dữ liệu và biểu mẫu xác thực.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-12-03/