iUSD duy trì việc neo giá (peg) giống như các stablecoin tập trung nổi tiếng như USDC, USDT và TUSD. Tuy nhiên, trước những sự kiện gần đây, cần đưa ra một giải pháp phi tập trung.

Rõ ràng rằng hệ sinh thái Cardano cần một giải pháp stablecoin khả thi trước khi nó có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Indigo DAO nhằm mục đích giúp đáp ứng nhu cầu này với việc tạo và phát hành iUSD — một trong những native stablecoin (token gốc) đầu tiên của Cardano. Cộng đồng Cardano đang háo hức chờ đợi một đồng ổn định từ lâu. Và chúng ta dự đoán nó có thể có nhu cầu sử dụng nhiều.

Nhu cầu cao đối với iUSD có thể tạo ra sự mất cân bằng vượt xa nguồn cung, tạo ra khủng hoảng thanh khoản. Khủng hoảng thanh khoản có khả năng khiến iUSD gặp áp lực tăng giá và bắt đầu giao dịch ở mức cao (ví dụ: ở mức giá trên $1) so với các đối tác tập trung như USDC. Đây có thể được coi là một khoản phí bảo hiểm tạm thời để trả cho lợi ích của việc phi tập trung, nhưng cũng có những chiến lược giảm thiểu để giảm thiểu việc tăng giá trên mức cố định.

Việc triển khai Giao thức Indigo mang đến cơ hội cho người dùng Cardano quan tâm đến chênh lệch giá để giải quyết bất kỳ cuộc khủng hoảng thanh khoản nào có thể xảy ra. Có nhiều chiến lược khác nhau để xem xét khi tham gia với Indigo và cụ thể là iUSD. Hôm nay, chúng tôi sẽ nêu bật một số chiến lược để trang bị tốt hơn cho cộng đồng Cardano trước những gì sắp tới.

Cách iUSD duy trì peg của nó

Giao thức Indigo giới thiệu về iAssets — tài sản tổng hợp theo dõi giá của tài sản kỹ thuật số và thế giới thực. Một ví dụ là iUSD, một iAsset duy nhất theo dõi giá của tài sản kỹ thuật số USDC, USDT và TUSD thông qua cơ chế triple-peg của nó. Thiết kế chịu được lỗi (fault-tolerant design) của iUSD theo dõi giá trung bình của ba loại tiền ổn định tập trung đó, đảm bảo khả năng phục hồi ngay cả trong các điều kiện không ổn định có thể dẫn đến việc giảm giá trị của bất kỳ một trong ba loại tiền ổn định được theo dõi.

Để duy trì các peg, Indigo dựa vào các quy tắc giao thức để khuyến khích các trader chênh lệch giá nhằm ổn định giá. Các quy tắc này đảm bảo rằng iUSD và các iAsset khác luôn được thế chấp hoàn toàn bằng ADA, tạo thêm niềm tin cho người dùng rằng giá của iUSD và iAsset sẽ phù hợp với tài sản tương đương của họ.

Theo định kỳ, Indigo nhận dữ liệu giá từ thế giới bên ngoài thông qua các dịch vụ của Oracle như Chainlink. Sau khi giá được cập nhật, tỷ lệ tài sản thế chấp được điều chỉnh trên toàn bộ giao thức, cho phép thanh lý xảy ra để thực thi các mức tài sản thế chấp vượt mức cần thiết. Indigo sử dụng kiến ​​trúc eUTXO của Cardano để đóng băng một cách hiệu quả các vị thế dưới mức thế chấp, sau đó thanh lý các vị thế đó thông qua một nhóm pool thanh khoản sẵn có được gọi là Stability Pool.

Stability Pool tồn tại cho mỗi iAsset và được fund bởi những người dùng Indigo khác gửi iAssets (như iUSD) để kiếm phần thưởng từ việc thanh lý dưới dạng ADA cũng như phần thưởng là token được phát hành. Phần thưởng token được phát hành là INDY — token tiện ích của Indigo DAO cung cấp cho người dùng khả năng tham gia chung vào tương lai phát triển của Indigo, đồng thời kiếm phần thưởng từ cơ chế chia sẻ lợi nhuận của Indigo. Khi thanh khoản của Stability Pool thấp, phần thưởng sẽ tự động tăng lên; khi khi tính thanh khoản cao, phần thưởng sẽ tự động giảm. Điều chỉnh động này khuyến khích hiệu quả phần thưởng để cân bằng thanh khoản trên giao thức khi cần thiết để duy trì khả năng thanh toán của giao thức.

Lợi ích khác khi tham gia Stability Pool là người dùng tham gia sẽ kiếm được phí được tạo ra từ việc thanh lý. iUSD có tỷ lệ thế chấp tối thiểu là 110%, có nghĩa là việc minting iUSD yêu cầu phí tối thiểu 10% so với giá trị thế chấp. Nếu thị trường đẩy tài sản thế chấp xuống dưới ngưỡng này, thanh lý tự động sẽ xảy ra và phí được chuyển cho những người stake ở Stability Pool như một phần thưởng.

Nếu iUSD bắt đầu giao dịch dưới mức cố định của nó, thì điều đó sẽ tạo cơ hội cho người dùng mua với giá thấp và sau đó stake với giá trị mệnh giá đầy đủ trong Stability Pool. Sau khi thanh lý, iUSD kiếm được tới 110% giá trị dự định của iUSD dưới dạng ADA. Điều này khuyến khích người dùng mua iAsset để sau đó stake vào Stability Pool để kiếm thêm phần thưởng.

Hơn nữa, người dùng có các vị thế thế chấp mở có thể mua iUSD và trả nợ của họ, thu được giá trị từ chênh lệch giá. Sau khi trả nợ, nguồn cung iUSD bị giảm, gây ra áp lực tăng giá để duy trì mức cố định của nó.

Khi iUSD được cung cấp với số lượng dưới mức, nó sẽ tạo cơ hội cho các trader chênh lệch giá tạo ra lợi nhuận bằng cách mint và bán theo giá thị trường. Giao dịch iUSD càng cao, người dùng càng có thể tạo ra lợi nhuận trên ADA đã stake của họ. Điều này được tăng cường bởi CDP Liquid Staking của Indigo — một khả năng để kiếm thêm phần thưởng mạng Cardano trên ADA đã deposite. Tính năng này chỉ có ở Indigo do tận dụng tối đa mô hình eUTXO của Cardano. Hệ sinh thái Cardano có rất nhiều người stake ADA, những người cung cấp giá trị trong việc phi tập trung mạng. Những người dùng này có thể tiếp tục cung cấp giá trị này, đồng thời tiếp tục kiếm phần thưởng và đưa tính thanh khoản vào Indigo để mint iUSD nhằm đáp ứng nhu cầu. Những người dùng này đã nắm giữ ADA lâu dài về bản chất là những người được ủy quyền trên Cardano, vì vậy có thể nâng cao hơn nữa vị trí ADA của họ để nhận được nhiều phần thưởng hơn.

Hướng phát triển tương lai

Thiết kế của Indigo cho phép sử dụng hiệu quả vốn bằng cách giảm thiểu phí bảo hiểm cần thiết để mint iAssets mới. Một tính năng phân biệt chính của Indigo là khả năng điều chỉnh tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu cho từng iAsset. Điều này cung cấp một công cụ khác có thể được sử dụng để cân bằng cung và cầu. Nguồn cung có thể giảm và nhu cầu tăng lên bằng cách tăng chi phí đi vay. Ngược lại, cầu có thể giảm và cung tăng lên bằng cách giảm chi phí đi vay.

Indigo DAO sẽ xem xét áp dụng các cơ chế an toàn khác trong tương lai để ổn định hơn nữa các peg, chẳng hạn như điều chỉnh động tự động chi phí đi vay, đường cong lãi suất, pool bảo hiểm, quy đổi và phân phối lại tài sản thế chấp. Tuy nhiên, đối với Indigo v1, khả năng tinh chỉnh các tham số giao thức dựa trên các điều kiện thị trường, chẳng hạn như chi phí vay, mang lại sự an toàn để ổn định giá cố định và tạo niềm tin cho người dùng.

Tổng kết

Các hệ sinh thái phát triển mạnh nên có nhiều giải pháp stablecoin để đáp ứng sở thích của người dùng. iUSD là một trong những stablecoin gốc Cardano đầu tiên (sắp tới sẽ có nhiều stablecoin hơn). Là đơn vị đầu tiên đưa ra thị trường đi kèm với áp lực bổ sung, nhưng trong trường hợp của iUSD cũng mang lại cơ hội mới cho các trader chênh lệch giá.

Indigo đã xây dựng các công cụ DeFi mà Cardano đã chờ đợi và chúng tôi mong muốn được thấy cộng đồng bắt đầu sử dụng các công cụ này một cách tối đa. Khi hệ sinh thái Cardano trưởng thành và các công cụ mới được giới thiệu như stablecoin bổ sung, các sàn swap và các nền tảng yield aggregation, chúng tôi hy vọng iUSD và các iAsset trong tương lai của Indigo sẽ trở thành một phần cốt lõi của hệ sinh thái đó.

Source: https://indigoprotocol1.medium.com/stabilizing-iusd-iassets-an-arbitrageurs-opportunity-to-promote-decentralization-6f6a473052d2