1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, nhóm networking đã khắc phục một số sự cố trong mã code peer-to-peer (P2P). Họ cũng đã hoàn thành giai đoạn thiết kế Eclipse evasion, giai đoạn cần thiết cho các chức năng giao thức Ouroboros Genesis và bắt đầu triển khai giai đoạn này.

Cuối cùng, nhóm đã phát hành một gói được cập nhật network để tích hợp với code nhánh chính cardano-node.

Nhóm sổ cái đã tích hợp nhiều thay đổi với kho lưu trữ cardano-base và mạng ouroboros. Điều này liên quan đến các thay đổi đối với các thư viện tuần tự hóa sổ cái để hỗ trợ tạo phiên bản phù hợp và hỗ trợ kỷ nguyên sổ cái Conway, cho phép trạng thái sổ cái chuyển đổi sang một hệ thống quản trị mới. Ngoài ra, nhóm tiếp tục giải quyết nợ kỹ thuật, cải thiện cơ sở hạ tầng thử nghiệm và tài liệu, đồng thời chỉ định chính thức CIP-1694.

Nhóm đồng thuận đã phân tích kết quả từ benchmark cho UTXO HD, kết quả cho thấy hiệu suất hồi quy đáng kể. Phân tích cho thấy tần suất snapshot sổ cái quá cao, vì vậy nhóm đã yêu cầu kiểm tra benchmark khác dựa trên chính sách snapshot thực tế hơn. Họ cũng tiếp tục cải tiến nguyên mẫu và phát hành các gói liên quan đến UTXO HD.

Công việc phát triển Genesis đang được tiến hành – nhóm đã thảo luận về thiết kế hiện tại với các nhà nghiên cứu và tiếp tục quá trình thử nghiệm và test benchmark của các nguyên mẫu Genesis khác nhau.

Nhóm cũng đã khắc phục lỗi kiểm tra liên quan đến iterators, cải tiến tài liệu, cập nhật framework để viết các bài test kiểm tra đơn vị và hồi quy cũng như khả năng gỡ lỗi về bộ đếm QuickCheck.

Cuối cùng, họ đã phát hành ouroboros-consensus v.0.2.0.0 và ouroboros-consensus-cardano 0.3.0.0 cho CHaP.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Daedalus đã cập nhật các gói LedgerJS để đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho ví phần cứng.

Ví Lace vẫn đang được phát triển. Nhóm tiếp tục cải thiện các tính năng UI của node cục bộ (ví dụ: khả năng xem trạng thái node bằng cách di chuột qua một biểu tượng trong menu chính) và hoàn thành proof of concept cho ‘wallet auto connect – ví tự động kết nối’ trong trình kết nối DApp. Họ cũng đã cải thiện giao diện người dùng và UX của ứng dụng, đồng thời giải quyết các vấn đề khác nhau trong kho lưu trữ phát triển.

Nền tảng ví Lace sẽ sớm được cập nhật trong giai đoạn pre-production, bao gồm các tính năng mới để thử nghiệm trước khi ra mắt mainnet. Khám phá thêm trên trang web.

Nhóm Adrestia vẫn đang làm việc để mở rộng tính năng đa chữ ký với chức năng ủy quyền trong cardano-wallet. Họ cũng đang làm việc để trích xuất thư viện cân bằng giao dịch và cả việc tái cấu trúc DBLayer để cải thiện hiệu suất và mức sử dụng bộ nhớ.

Cuối cùng, nhóm đang chuẩn bị cardano-js-sdk để phát hành mainnet.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc để phát triển trình gỡ lỗi Plutus và tăng dung lượng tập lệnh. Họ cũng tiếp tục xây dựng các bộ chỉ mục cho Marconi, giải quyết nhiều khoản nợ kỹ thuật hơn và cải thiện tài liệu.

Tuần này, nhóm Marlowe đã chạy một số bản sửa lỗi và kiểm tra để tính toán khoảng thời gian hết hiệu lực, cải thiện tên chương trình và tùy chọn command-line, đồng thời triển khai chỉ mục một phần ban đầu của hợp đồng Marlowe trong Marlowe Explorer. Họ cũng đã thêm các thử nghiệm tích hợp và dựa trên thuộc tính vào giao thức, khắc phục một số sự cố đồng bộ hóa Marlowe và thêm các thử nghiệm truy vấn mới.

Cuối cùng, họ đã tạo phiên bản cơ bản của thư viện máy khách marlowe-runtime-ts, thêm giao diện người dùng để nhập các điều khoản hợp đồng Actus và tách actus-core khỏi marlowe-cardano.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã hoàn thành công việc bằng một cách khác để xử lý contest trong thời gian diễn ra contestation. Hiện giờ, dealine được đẩy ngoài, giúp việc chọn contestation dễ dàng hơn tùy thuộc vào mạng mà head chạy trên đó. Họ cũng đã thêm một thử nghiệm chấp nhận quan trọng và hoàn thành việc tái cấu trúc bên trong logic giao thức, giúp những thay đổi trong tương lai dễ thực hiện hơn.

Nhóm Mithril đã làm việc để hoàn thành việc triển khai các bản cập nhật phần cứng cho mạng của họ với hành vi chuyển đổi kỷ nguyên mà họ đã thiết kế. Họ cũng đã tạo một lệnh chuyên dụng trên CLI của các node cho phép tạo và ký điểm đánh dấu kỷ nguyên để lưu trữ trên chuỗi Cardano, cũng như tạo các case linh hoạt cho các thử nghiệm đầu cuối mà họ chạy trên CI. Ngoài ra, nhóm đã hoàn thành việc triển khai giám sát tốc độ triển khai của các phiên bản node người ký, điều này sẽ giúp họ biết khi nào một điểm chuyển đổi kỷ nguyên sẵn sàng được kích hoạt.

Cuối cùng, họ bắt đầu thiết kế chứng nhận cho các loại dữ liệu chung trong chuỗi chứng chỉ Mithril.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-02-24