1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, các nhóm core technology tiếp tục cải thiện ledger, consensus và networking.

Nhóm benchmarking đã hoàn thiện các lần chạy và phân tích kết quả cho các nguyên mẫu SECP mới và cho bản phát hành node v.1.35.6 sắp tới. Nhóm cũng đã thực hiện các lần đo đầu tiên cho UTXO-HD và hiện đang tinh chỉnh thiết lập. Để cải thiện khả năng truy cập, họ đã thêm các tính năng quan sát từ bên trong vào hệ thống theo dõi mới. Nhiều công việc đang được tiến hành để cải thiện cơ sở hạ tầng và công cụ.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Daedalus đã thêm các hỗ trợ cho Ledger v.6.0.3.

Ví Lace vẫn đang được tiến hành. Nhóm tiếp tục hoàn thiện trình duyệt DApp, theo sau phiên bản mới nhất v.0.2.0 của CIP-30 và thêm một banner để hiển thị các trạng thái node Cardano khác nhau. Họ cũng giảm mức tiêu thụ bộ nhớ của ứng dụng, sắp xếp lại cấu trúc của tệp biên dịch và đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết vấn đề về cơ sở hạ tầng CI.

Nhóm Adrestia vẫn đang làm việc để mở rộng tính năng đa chữ ký với chức năng ủy quyền trong cardano-wallet. Họ cũng đang làm việc để trích xuất thư viện cân bằng giao dịch và tái cấu trúc DBLayer để cải thiện hiệu suất và mức sử dụng bộ nhớ.

Cuối cùng, nhóm đang chuẩn bị cardano-js-sdk để phát hành mainnet.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục cải thiện trình gỡ lỗi Plutus và tăng dung lượng tập lệnh bằng cách thêm tổng và tích, đồng thời kết hợp tối ưu hóa Plutonomy. Họ đã xây dựng các trình lập chỉ mục cho nhóm sidechains bằng Marconi. Ngoài ra, họ đã giảm nợ kỹ thuật bằng cách cung cấp hỗ trợ cho cardano-api trong trình giả lập.

Tuần này, nhóm Marlowe đã sửa lỗi traversal (lỗi duyệt các yêu cầu xử lý trong hợp đồng) của các bên để trích xuất vai trò và khóa công khai cũng như một số bản ghi nội dung không chính xác cho marlowe-chain-indexer. Họ cũng xử lý khối epoch-boundary trong  chain-indexer tests, đảm bảo rằng việc lựa chọn coin tuân theo các quy tắc tài sản thế chấp và xác định chiến lược mở rộng quy mô Marlowe Runtime. Nhóm đã tạo bản nháp đầu tiên của Marlowe Starter Kit cho demeter.run, thêm các thử nghiệm đơn vị cho buildApplyInputConstraintsV1 và thực hiện một số sửa đổi về bảng trong Marlowe Explorer.

Cuối cùng, họ đã giới thiệu báo cáo lỗi cơ bản cho API REST và fixed db-comparison cho địa chỉ Shelley bất hợp pháp.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra tiếp tục thu hẹp các lỗ hổng khác nhau và điều chỉnh logic giao thức Hydra Head giữa phần triển khai thực tế so với thông số kỹ thuật lý thuyết. Họ cũng đã hoàn thành việc triển khai chính sách minting, xác thực với các nhà nghiên cứu và lên kế hoạch cho công việc tiếp theo để tương thích với mainnet.

Cuối cùng, nhóm đã tiến hành kiểm toán nội bộ và xuất bản một số hướng dẫn kiểm toán để nhận được sự đóng góp của cộng đồng.

Nhóm Mithril đã làm việc để triển khai cơ chế kích hoạt kỷ nguyên cho các mạng thử nghiệm của họ và chuẩn bị quy trình nâng cấp để triển khai trên các node người ký do SPO điều hành. Họ cũng tái cấu trúc các máy trạng thái của các node tổng hợp và người ký để chúng có thể xử lý tốt hơn các lỗi nghiêm trọng, dẫn đến sự bất ổn định của node, từ các lỗi có thể phục hồi. Ngoài ra, nhóm đã bắt đầu làm việc với thiết kế cho phép mạng Mithril chứng nhận các loại dữ liệu chung với nỗ lực tùy chỉnh tối thiểu và chỉ các bản cập nhật mềm.

Cuối cùng, họ bắt đầu làm việc trên một mạng thử nghiệm chạy mạng mainnet Cardano và sửa một lỗi khiến Docker image của máy khách gặp sự cố khi khởi động.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-03-03