1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Hai tuần qua, nhóm ledger đã tập trung vào CIP-1694 để thực hiện một bản cập nhật lớn cho kỷ nguyên Conway nhằm đảm bảo rằng việc triển khai tuân theo thông số kỹ thuật về  logic chuẩn và hiện hành. Họ cũng tích hợp các bản cập nhật sổ cái vào consensus (đồng thuận) và node, đồng thời thử nghiệm cơ sở hạ tầng Conway.

Nhóm mạng tập trung vào sửa lỗi, triển khai Eclipse Evasion, test mô phỏng cải tiến tiện ích mở rộng mini-protocol. Họ cũng đã xuất bản ouroboros-network-0.4.0.1 và ouroboros-network-protocols-0.3.0.0 lên CHaP, đồng thời sửa một lỗi trong node cardano (không thể định cấu hình giới hạn kết nối gửi đến).

Cuối cùng, họ đã triển khai xác thực chặt chẽ hơn tên DNS, địa chỉ IP và cổng trên cardano-cli để ngăn các lỗi phổ biến on-chain khi staking.

Nhóm đồng thuận tiếp tục cải thiện nguyên mẫu UTXO-HD, đồng thời giới thiệu các cải tiến cho các gói liên quan đến lmdb. Đặc biệt, họ đã xác định một phương pháp để đạt được hiệu suất bằng cách xử lý các điểm thắt nút một cách tối ưu hơn.

Về phía Genesis, nhóm đã phác thảo một biện pháp giảm thiểu sự cố mà PNSol và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra. Họ cũng đưa ra lộ trình thử nghiệm các nguyên mẫu Genesis và làm phong phú thêm các thử nghiệm hiện có.

Nhóm cũng giải quyết nợ kỹ thuật, thực hiện một số cải tiến nhỏ và tạo điểm chuẩn vi mô cấp thành phần để thêm giao dịch vào mempool. Kết quả của các điểm chuẩn này sẽ được công bố trên trang web đồng thuận.

Cuối cùng, họ đã hoàn thành việc chuyển tài liệu đồng thuận sang kho lưu trữ đồng thuận ouroboros, phát hành ouroboros-đồng thuận 0.3.0.0 và giảm thời gian các GitHub activity thực hiện trong ouroboros-network.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Daedalus đã hoàn thành việc triển khai hỗ trợ cho Ledger v.6.0.3 và hiện đang lên kế hoạch kiểm tra hồi quy cho tuần tới.

Ví Lace đang được tiến hành. Nhóm đã thêm hỗ trợ tài sản thế chấp cho việc triển khai CIP-30 của trình duyệt DApp và thêm thời gian chờ để xử lý tắt node cardano trước khi đóng ví Lace. Cuối cùng, họ đã giải quyết vấn đề không tương thích với một số thành phần giao diện người dùng được chia sẻ với tiện ích mở rộng trình duyệt Lace.

Nhóm Lace đang bận rộn sửa lỗi và thêm các tính năng mới trước khi phát hành tiện ích mở rộng trình duyệt trên mainnet. Bản phát hành v.0.6.0 mới mang đến triển khai CIP-30 cho Lace, cho phép dùng thử trình kết nối DApp và tương tác với Cardano DApps. Nhóm cũng đã sửa một số lỗi với hỗ trợ ví phần cứng Ledger để kết nối Ledger với trình kết nối DApp. Việc chuyển đổi giữa mạng preview và pre-production cũng đã sẵn sàng. Nhận tiện ích mở rộng Lace tại lace.io ngay hôm nay và theo dõi các bản cập nhật!

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc với trình gỡ lỗi Plutus, tăng dung lượng tập lệnh, cải thiện tài liệu và phát triển Marconi.

Nhóm Marlowe đã giải quyết vấn đề cạn kiệt tài nguyên trong marlowe-chain-sync. Họ cũng đã cập nhật nhiều thành phần để sử dụng giao thức Marlowe Runtime: marlowe-apps, marlowe-intergration, marlowe-web-severMarlowe CLI. Nhóm đã triển khai Runtime proxy server, thêm bốn endpoint vào API REST để rút tiền và viết lại truy vấn rút tiền để chấp nhận các tùy chọn vai trò tiền tệ để lọc kết quả theo các tham số khác nhau. Nhóm đã cải thiện và tự động hóa các thử nghiệm từ đầu đến cuối khác nhau, đánh giá các tùy chọn để thay thế sơ đồ liên kết Plutus (Plutus association map) trong trình xác thực và thêm hỗ trợ cho Merkleization của các hợp đồng Marlowe được tạo từ các điều khoản hợp đồng ACTUS.

Cuối cùng, họ đã khắc phục sự khác biệt khi làm tròn giữa đặc tả của Isabelle và PureScript.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã phát hành hydra-node phiên bản 0.9.0, bao gồm các thuộc tính đầy đủ của các tập lệnh on-chain và logic phần head ngoài chuỗi (off-chain head-logic), giảm chi phí mở hoặc đóng phần head, thời hạn mở rộng contestation, v.v. Xem ghi chú phát hành để biết chi tiết.

Họ cũng đã xuất bản báo cáo tháng 2 phản ánh sự phát triển của dự án Hydra và các kế hoạch tiếp theo. Nhóm hiện đang lên kế hoạch mở rộng các cuộc họp đánh giá với nhiều đối tượng hơn bằng cách mời nhiều người tham gia hơn thông qua kênh Hydra #announcements Discord mới. Hãy theo dõi để cập nhật!

Nhóm Mithril đã hoàn thành việc triển khai cơ chế kích hoạt kỷ nguyên trong môi trường thử nghiệm preview cũng như chuẩn bị quy trình nâng cấp cho các SPO. Họ đang tích cực  triển khai cơ chế này trên các mạng pre-release-previewrelease-preprod nơi người ký được điều hành bởi các SPO. Nhóm cũng đã hoàn thành việc tái cấu trúc việc xử lý các lỗi nghiêm trọng trong máy trạng thái người ký và trình tổng hợp. Ngoài ra, họ tiếp tục triển khai mạng thử nghiệm mới chạy trên mạng chính Cardano và tính toán phân phối stake bằng lệnh Cardano CLI chưa được phát hành đã được tối ưu hóa.

Cuối cùng, họ đã hoàn thành việc thiết kế chứng nhận các loại dữ liệu chung bằng mạng Mithril và bắt đầu triển khai giai đoạn đầu tiên.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-03-10