1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, nâng cấp Valentine (SECP) chạy trên mainnet Cardano. Thúc đẩy khả năng tương tác xuyên chuỗi và đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất cho việc phát triển DApp.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Daedalus đã thay đổi cách hiển thị Catalyst fund vòng tiếp theo và khắc phục một sự cố nhỏ hiển thị tiến trình trên màn hình.

Ví desktop Lace vẫn đang được tiếp tục. Nhóm đã cải thiện cách hiển thị các phần chính yếu khi được nhúng vào DApp, đạt được tiến bộ trong quản lý node cục bộ và điều chỉnh một số thử nghiệm end-to-end bị sai trước đây cho cơ sở mã mới.

Cuối cùng, họ đã khắc phục một số vấn đề về ví phần cứng và các vấn đề về phần đệm/lề CSS với màn hình DApp trong ứng dụng dành cho desktop.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, nhóm Lace đã tổ chức một buổi thảo luận trên Twitter về thông tin mới nhất trên nền tảng Lace với Charles Hoskinson, Alex Apeldoorn, Ben O’Hanlon, Mathieu Henrijean và các thành viên quan trọng khác trong cộng đồng. Trong trường hợp bạn bỏ lỡ nó, bạn có thể nghe lại ở đây.

Nhóm Adrestia tiếp tục làm việc để mở rộng tính năng đa chữ ký với chức năng ủy quyền trong cardano-wallet. Họ cũng đã làm việc để trích xuất thư viện cân bằng giao dịch và hiện đang làm việc để tái cấu trúc DBLayer để cải thiện hiệu suất và mức sử dụng bộ nhớ.

Cuối cùng, nhóm đang chuẩn bị cardano-js-sdk để phát hành mainnet.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc để phát triển trình gỡ lỗi Plutus, tăng dung lượng tập lệnh và ghi chép tài liệu. Họ cũng tiếp tục xây dựng các công cụ lập chỉ mục cho Marconi và giải quyết nợ kỹ thuật.

Tuần này, nhóm Marlowe đã ngừng sử dụng Marlowe Lambda, sửa chỉ mục tài sản thế chấp trong bảng txout đồng bộ hóa chuỗi và cập nhật marlowe-apps để sử dụng giao thức Runtime. Họ cũng ghi chép lại chiến lược stress test của Marlowe Runtime hiện có, các lệnh cập nhật được in trong marlowe-cli –help, triển khai các truy vấn GetTransactions và GetContractState cũng như các kịch bản Runtime tự động.

Cuối cùng, họ đã thêm hỗ trợ để tìm nạp trạng thái Marlowe từ marlowe-runtime, cho phép xây dựng hợp đồng với đầu vào oracle.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã xử lý các sai khác đang có để điều chỉnh việc triển khai tập lệnh Hydra cho phù hợp với mô tả kỹ thuật, điều này cũng giúp cải thiện kích thước và chi phí tập lệnh. Họ cũng đã phân tích mức độ phức tạp tiệm cận của các giao dịch collectfanout cũng như mối quan hệ của chúng, đánh giá chuỗi công cụ plutus-tx và chuẩn bị cho những cải tiến hơn nữa về hiệu suất trên chuỗi của Hydra.

Cuối cùng, nhóm đã tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà nghiên cứu và kiểm toán viên nội bộ, đồng thời lên kế hoạch cho các bước tiếp theo để bảo mật giao thức Hydra Head bằng chính sách đúc tiền ‘đầy đủ’ (full miting policy).

Nhóm Mithril đã phát hành bản 2306.0 mới thực hiện sửa lỗi và cập nhật nhỏ, đồng thời hoàn thành việc kết nối trình đọc đánh dấu kích hoạt kỷ nguyên vào các node ký và node tổng hợp. Họ cũng đã thiết kế một chuỗi sự kiện trong trình tổng hợp và bắt đầu triển khai nó như một giải pháp giám sát để cung cấp số liệu về tỷ lệ triển khai của các phiên bản trên người ký (signer) trước khi kích hoạt chuyển đổi kỷ nguyên.

Cuối cùng, họ đã hoàn thiện thiết kế mới của kho lưu trữ liên quan của trình tổng hợp và sửa một lỗi khiến một số người ký không thể ký trong một kỷ nguyên nếu họ bỏ lỡ đăng ký cho kỷ nguyên tiếp theo.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-02-17