Thống kê Cardano 22/07/2022

1. Core Technology

Các nhóm node, ledger và consensus đã làm việc trên bản phát hành sắp tới của node v.1.35.2. Phiên bản này sẽ mang đến những cải tiến và sửa lỗi được tìm thấy trong các phiên bản node trước trong quá trình thử nghiệm Vasil.

Các nhóm tiếp tục thử nghiệm chức năng của Vasil, hợp tác chặt chẽ với các DApp và các dự án xây dựng trên Cardano. Mô hình chi phí Plutus V2 đã tạm thời bị xóa khỏi mạng thử nghiệm Cardano trong khi vấn đề tiềm ẩn do cộng đồng nêu ra đã được điều tra đúng cách. Thay vào đó, thử nghiệm Plutus V2 đã tiếp tục bằng cách sử dụng mạng dev Vasil. Mô hình chi phí V2 sẽ được khôi phục vào mạng thử nghiệm Cardano vào đầu kỷ nguyên thử nghiệm tiếp theo vào thứ bảy.

Công việc phát triển UTXO HD đang được tiến hành; nhóm ledger đã giảm thời gian chạy của biến thể LMDB của các bài kiểm tra máy trạng thái OnDisk, sửa truy vấn theo địa chỉ và truy vấn bằng lệnh TxIn, đồng thời cải tiến việc sử dụng đĩa cứng.

Nhóm networking tiếp tục làm việc trên thiết kế Gossip và Eclipse. Họ đã hoàn thành quá trình tự động hóa triển khai mạng mainnet và các node testnet và tiếp tục làm việc trên mô phỏng khuếch tán và tạo khối động.

2. Wallet and Service

Tuần này, nhóm Daedalus đã khắc phục sự cố liên quan đến việc staking xảy ra nếu ví không được đồng bộ hóa hoàn toàn.

Họ cũng đã làm việc trên ứng dụng máy tính để bàn Lace bằng cách thiết lập các thư viện cần thiết để kiểm tra Electron từ đầu đến cuối. Nhóm đã tiến hành ánh xạ thuộc tính địa chỉ của phiên bản ObservableWallet do cardano-js-sdk cung cấp với dữ liệu từ cardano-wallet backend. Họ cũng tích hợp Chromatic vào quy trình CI và thiết lập các linters (công cụ phân tích mã) cần thiết để kiểm tra chất lượng mã code. Nhóm tiếp tục điều tra cấu trúc mã mới để cho phép ứng dụng trình duyệt và máy tính để bàn Lace sử dụng lại mã giữa các repository. Cuối cùng, họ đã thêm trạng thái đồng bộ cardano-node và Chrome DevTools vào ứng dụng Lace để các nhà phát triển có thể dễ dàng theo dõi và gỡ lỗi các biến.

Nhóm Adrestia đã chuẩn bị các thành phần Adrestia cho đợt hard fork Vasil sắp tới. Cụ thể, họ đang làm việc trên cardano-js-sdk để chuẩn bị triển khai và hoàn tất việc triển khai API HTTP trên db-sync. Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc trên tính năng multisig cho cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus đã làm việc để cải thiện khả năng tương tác của sổ cái đối với các mô hình chi phí mới và về trải nghiệm gỡ lỗi cho người viết hợp đồng. Họ đã phát hành plutus-apps v.0.1.0, cập nhật trình giả lập hợp đồng plutus để hỗ trợ các giao dịch Babbage và cải tiến việc sử dụng bộ nhớ PAB khi đồng bộ hóa với môi trường mainnet và testnet. Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc để cải tiến tài liệu và testing.

Nhóm Marlowe đã nghiên cứu các công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu, tạo một lược đồ DB chi tiết cho chỉ mục chuỗi Marlowe và viết một đặc tả giao thức đồng bộ chuỗi đã lọc.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã cập nhật abortTx để cho phép sử dụng các tập lệnh tham chiếu. Hiện họ đang kiểm tra, cấu hình và bổ sung công cụ. Nhóm đã tạo ra một thử nghiệm smoke bán tự động và chạy thành công trong môi trường mạng thử nghiệm và mạng devnet của Vasil. Cuối cùng, họ tiếp tục cải tiến tài liệu và sửa lỗi.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst đã bước vào giai đoạn QA cuối cùng, nơi các chuyên gia đánh giá đề xuất kỳ cựu (vPA) sẽ xem xét tất cả các đánh giá bất kỳ ý kiến nào được nêu ra trong giai đoạn đầu của QA. Catalyst đã có hơn 1.000 đề xuất được gửi để cộng đồng xem xét trong Fund9 và chúng tôi rất vui mừng chờ đón những đề xuất sẽ được cấp vốn.

Dự án Catalyst đang tiến đến giai đoạn cuối cùng cho Fund9. Bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 và sẽ diễn ra trong hai tuần cho đến ngày 24 tháng 8; một lời nhắc quan trọng – đăng ký vote (Android và iOS) hiện đã mở và sẽ đóng vào ngày 4 tháng 8 (ảnh chụp số dư ví). Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ tạo mã PIN và được nhắc tải xuống mã QR – hãy đảm bảo rằng bạn nhớ mã PIN và giữ mã QR an toàn vì bạn sẽ cần những mã này để bỏ phiếu.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-07-22