1. Core Technology

Tuần này, các nhóm node, sổ cáiđồng thuận tiếp tục chuẩn bị cho việc nâng cấp Vasil.

Môi trường PreProduction sẽ hard fork vào ngày 19, trước khi hard fork mainnet vào ngày 22.

Node mới v.1.35.3 hiện đang xử lý hơn 95% khối SPO, với các dự án DApp hàng đầu cũng đang được nâng cấp. Thanh khoản sàn giao dịch đạt khoảng 55% và tiến độ tốt tiếp tục được thực hiện để đạt được mục tiêu 80%.

Theo dõi trạng thái mới nhất của các chỉ số này thông qua trang này.

2. Wallet and Service

Tuần này, nhóm Daedalus đã thử nghiệm firmware Trezor mới. Nhóm đang thêm nhiều số thập phân hơn trong thông báo đồng bộ hóa trong khi đồng bộ hóa blockchain.

Công việc phát triển đang diễn ra với các tính năng của máy tính để bàn Lace. Nhóm Lace đang hoàn thiện một bằng chứng về khái niệm (proof of concept) trong đó cardano-wallet tạo ra một kiểu API cho Typecript từ Haskell. Do ví lace-desktop hỗ trợ nhiều địa chỉ, nhóm đã thực hiện xoay vòng địa chỉ với các địa chỉ không được sử dụng trên trang Receive (trang nhận).

Nhóm Adrestia tiếp tục làm việc để chuẩn bị cho cardano-js-sdk sẵn sàng cho việc mainnet. Họ cũng đang nghiên cứu việc triển khai multisig (ví dùng chung) và các tính năng chế độ “nhẹ-light” trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Nhóm Plutus tiếp tục làm việc để cải tiến tài liệu, cải tiến Hackage, cải tiến API và thử nghiệm thêm.

Nhóm cũng tiếp tục bổ sung hỗ trợ kỷ nguyên Babbage, thêm các trường hợp thử nghiệm cho thư viện ràng buộc (constrain library) và tương thích hoàn toàn với các quy tắc xác thực của cardano-ledger trong trình giả lập.

Nhóm Marlowe đã thử nghiệm trình xác thực của Marlowe’s Plutus trong môi trường thử nghiệm giả lập và triển khai thuật toán cân bằng giao dịch và coin-selection (lựa chọn đồng coin) cho Marlowe.

Nhóm cũng hợp nhất các bản cập nhật từ Marlowe Cookbook vào nhánh chính và chạy marlowe-cli/run-nonpab-tests.sh trong testnet công khai của kỷ nguyên Babbage.

Cuối cùng, nhóm Marlowe đã thêm các lệnh FundWallet, AutoExecute và Mint vào DSL thử nghiệm, đồng thời điều chỉnh lệnh Template.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã làm việc để thiết lập một mạng lưới các node Hydra tồn tại lâu dài với một ứng dụng cộng tác Hydra chạy trên mạng. Thử nghiệm này đã dẫn đến việc nhóm giải quyết một vấn đề đã biết, đó là các giao dịch xung đột có thể đưa mỗi nút vào trạng thái livelock (là trạng thái mà node không biết xử lý giao dịch nào do các giao dịch đó đang xung đột với nhau).

5. Governance

Project Catalyst tiếp tục nhận bầu chọn cho hơn 1.000 đề xuất trong Fund9. Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào Thứ Hai tới đây (19/09) lúc 15:00 UTC.

Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu, hãy chắc chắn rằng bạn tham gia. Phần thưởng người bầu chọn có sẵn cho mọi ví bỏ phiếu!

Trong vài tháng qua, nhóm đã âm thầm xây dựng các tính năng ủy quyền – cho phép chủ sở hữu ada ủy quyền quyền biểu quyết của họ cho Người đại diện được ủy quyền (dReps), những người sẽ bỏ phiếu thay mặt cộng đồng. IOG đã tổ chức bốn hội thảo trên hai múi giờ cho nhóm dReps đầu tiên – lấy ý kiến ​​phản hồi và tương tác với những người muốn trở thành dReps đầu tiên trong Project Catalyst. Có hơn 200 ứng cử viên trong nhóm đầu tiên đang tiên phong cho lần ủy quyền đầu tiên thành công trong Fund10.

Trong Fund10, tất cả chủ sở hữu ada sẽ có thể ủy quyền quyền biểu quyết của họ (không có yêu cầu nắm giữ ada tối thiểu) cho các dRep đã chọn của họ. Nếu bạn muốn xem lại tài liệu hội thảo, DAO Quality Assurance (QA-DAO) đã xuất bản tất cả tài liệu và bản ghi chú tại đây.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-update-as-of-2022-09-16