Báo cáo tuần Cardano 15-07-22

1. Core Technology

Các nhóm node, ledger và consensus hiện đang trong quá trình cập nhật các dependency và hợp tác chặt chẽ với các SPO và cộng đồng để giải quyết vấn đề testnet. Các nhóm đã tạo một vài tag (là bản cập nhật code lên github) trong tuần này: node tag 1.35.1 để giải quyết vấn đề sổ cái và tag DB Sync v.13.0.1, tương thích với node mới nhất v.1.35.1. GraphQL, Rosetta và Cardano Testnet Explorer sẽ được nâng cấp sau các node tag và DB Sync tag mới.

Công việc bảo trì pipelining và bổ sung các bài kiểm tra để tăng cường độ tin cậy và ngăn ngừa hồi quy đang được tiến hành.

Team networking tiếp tục làm việc trên các mô phỏng TCP và typed-protocols. Phiên bản mới của cardano-node, bao gồm thiết kế typed-protocol, đã hoạt động tốt.

2. Wallet and Service

Tuần này, team Daedalus đã thêm một biểu tượng cảnh báo xuất hiện nếu các cài đặt số thập phân không được khuyến nghị được áp dụng. Nhóm cũng thực hiện một số thay đổi trong cách thu thập dữ liệu ẩn danh trên Daedalus.

Liên quan đến Lace Desktop Wallet, nhóm Lace tiếp tục thiết lập một môi trường cho phép các thành phần Lace UI thu thập dữ liệu từ cardano-wallet backend. Cardano-node 1.35.1 mới đã được tích hợp thành công vào Daedalus-Testnet và sẽ sớm được phát hành.

Nếu bạn chưa đăng ký nhận các bản cập nhật nền tảng của Lace lightwallet, hãy nhớ truy cập trang web Lace.

Nhóm Adrestia đã cập nhật xong các thành phần Adrestia cho sự kiện hard fork sắp tới. Phiên bản cardano -wallet tương thích với Vasil đầu tiên đã được phát hành. Nhóm nghiên cứu hiện đang chuẩn bị cho việc phát hành cardano-rosetta và cardano-graphql. Cuối cùng, họ đang chuẩn bị Cardano-js-sdk để chạy mainnet và thiết kế một API HTTP đơn giản mới trên nền db-sync.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục tinh chỉnh các bài kiểm tra tính đúng đắn và hồi quy mạng mainnet. Họ cũng đã bắt đầu làm việc trên một bản nháp mới cho các báo cáo kỹ thuật và đang điều tra mức độ phù hợp và các công cụ định dạng nhị phân.

Nhóm Plutus Tools đã làm việc để cập nhật cardano-node chính thức lên phiên bản 1.35.1 và sửa các lỗi trong trình giả lập plutus-contract.

Nhóm Marlowe đã tạo một dự án mới trong marlowe-cardano được gọi là marlowe-runtime và thử nghiệm Marlowe CLI dựa trên Nâng cấp node Cardano 1,35 cho giai đoạn phát triển Babbage.

Nhóm cũng chỉnh sửa phân tích tĩnh (static analysis) để xem xét các hợp đồng ‘Đóng’ không thể truy cập được, các khoản vay Marlowe dựa trên doanh thu được tạo mẫu cho RealFi MVP sắp tới và bổ sung thêm thử nghiệm dựa trên thuộc tính về ngữ nghĩa của Marlowe.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, team Hydra đã chuyển cơ sở mã sang Babbage với tất cả các bài kiểm tra đều thành công. Nhóm cũng đã viết & cập nhật các hướng dẫn đóng góp cho Hydra và tạo kho lưu trữ quickcheck-dynamic, các hướng dẫn đóng góp và đề xuất di chuyển trong các plutus-apps.

Các trường hợp sử dụng cho các tập lệnh và đầu vào tham chiếu đã được thiết kế và một số trường hợp này được giải thích trên trang web Hydra.

Nhóm rất vui mừng thông báo rằng hiện đã có bản dịch tiếng Nhật tích hợp cho tài liệu của mình.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst bước vào giai đoạn đảm bảo chất lượng (Quality Assurance – QA) thứ hai – nơi những người đề xuất dự án có thể xem xét các đánh giá của họ. Sau khoảng thời gian ngắn này, chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn QA thứ ba và cuối cùng, nơi các Chuyên gia đánh giá đề xuất kỳ cựu sẽ làm việc để đưa tất cả các đánh giá đến một tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.

Giai đoạn QA là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong mỗi chu kỳ fund – đảm bảo mọi đề xuất đáp ứng các ngưỡng tối thiểu và có ít nhất năm đánh giá. Nhờ đội ngũ Người đánh giá đề xuất làm việc trong hệ sinh thái Project Catalyst, Fund9 hiện có tám bài đánh giá cho mỗi đề xuất – tổng cộng hơn 19.000 bài đánh giá!

Đăng ký của người bỏ phiếu để tham gia vào Fund9 đã được mở và sẽ vẫn như vậy cho đến khi có ảnh chụp ví (snapshort) vào ngày 4 tháng 8. Để biết thêm thông tin, hãy tham gia mailing list và tải xuống ứng dụng bỏ phiếu (AndroidiOS).

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-07-15-9b0b52e