1. Core Technology

Tuần này, các nhóm tiếp tục các cải tiến về node, ledger, consensus và networking.

Để biết tổng quan chi tiết, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật.

2. Wallet and Service

Tuần này, team Daedalus đã thêm phiên bản cardano-wallet mới nhất vào bản phát hành sắp tới, giải quyết vấn đề tính phí tối thiểu.

Công việc đang tiếp tục trên ví Lace. Nhóm nghiên cứu đã kết nối các dấu chấm trở lại cardano-js-sdk để tránh sự phức tạp không cần thiết trong việc xây dựng cầu nối với cardano-wallet. Hiện họ đang nghiên cứu sự khác biệt của các giao dịch đến (incoming transaction) giữa phần thưởng và các giao dịch thông thường cũng như khắc phục các vấn đề với việc thế chấp và đóng Electron.

Nhóm Adrestia tập trung vào việc chuẩn bị cho bản mainnet cardano-js-sdk và các cải tiến sau Vasil và sửa lỗi. Nhóm đã phát hành bản cập nhật cho cardano-wallet để giải quyết một số vấn đề và cũng đang nghiên cứu triển khai các tính năng multisig (ví dùng chung) và chế độ ‘light’ trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc với quy trình phát hành SECP, bắt đầu với các phần khám phá chính của phần tăng chương trình (PI-program increment).

Họ cũng đạt được tiến bộ trong việc triển khai hỗ trợ Babbage và phát triển Marconi MVP. Cuối cùng, họ tiếp tục thiết kế một khung thử nghiệm node đa kịch bản và lập kế hoạch cho PI sau.

Team Marlowe đã khám phá tính khả thi của việc phát triển mô hình chi phí thực thi và xuất mã Haskell từ đặc tả Isabelle. Họ cũng triển khai tạo ràng buộc cho các khoản thanh toán và hoàn thành một số phần của việc tạo giao dịch giải quyết ràng buộc bằng cách xây dựng cụ thể một phần thân (body) giao dịch mới đáp ứng các ràng buộc, điều chỉnh kết quả đầu ra để đáp ứng các yêu cầu minUTXO, xác minh đầu ra tập lệnh không thay đổi và thực hiện lựa chọn đồng coin. Ngoài ra, nhóm đã cải tiến các lệnh faucetmint trong Marlowe CLI, thêm xác nhận số dư và tính năng rút tiền vào DSL thử nghiệm, đồng thời triển khai một công cụ phân tích các hợp đồng Marlowe cho các lỗ hổng trên chuỗi. Cuối cùng, họ đã thử nghiệm hợp đồng Trái phiếu Phiếu giảm giá Đảm bảo (Guaranteed Coupon Bond)  trên mainnet, sử dụng các tập lệnh tham chiếu và đo lường chi phí thực hiện.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã làm việc gửi lại giao dịch L1 tự động, giúp cải thiện việc báo cáo lỗi khi ghi các giao dịch không thành công xuống L1. Nhóm cũng đã khắc phục một số thử nghiệm Flaky và sự cố khi truy vấn dữ liệu chuỗi, cải thiện UX của khách hàng và triển khai bước đầu tiên hướng tới sao lưu & khôi phục trạng thái Hydra Head.

Nhóm Mithril đã phát hành đăng ký kết hợp cho các SPO của mạng Mithril với chế độ ‘được chứng nhận’ thử nghiệm mới. Sau bản phát hành này, họ đã tích cực theo dõi môi trường thử nghiệm Mithril hiện tại, được chạy với các SPO tiên phong. Cuối cùng, nhóm đã bắt đầu triển khai phiên bản mới của quy trình phát hành và ngừng hoạt động các công cụ di chuyển cho các node tổng hợp và node trình ký.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst tiếp tục giới thiệu các dự án Fund9 thành công. Hơn 200 dự án hiện đang trải qua một quá trình xem xét trực tiếp, các điều khoản về việc bàn giao dự án.

Tất cả các dự án Fund9 thành công, được trao hơn 75 nghìn đô la hoặc nằm trong các mục Sản phẩm, Ứng dụng, và Giải pháp Tích hợp hiện phải trải qua các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn. Điều này liên quan đến việc ghi lại các mốc quan trọng cho toàn bộ dự án và khi chúng được đáp ứng, các dự án sẽ được mở khóa đợt cấp vốn tiếp theo. Cộng đồng là một phần của quá trình kiểm toán, cung cấp phản hồi về các mốc quan trọng của dự án và làm việc với từng dự án để hỗ trợ việc thực hiện dự án của họ.

Tất cả các dự án, vốn luôn được gửi theo đợt, phụ thuộc vào việc nhận báo cáo tiến độ hàng tháng, cũng như các báo cáo quan trọng (nếu có).

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-10-14