1. Core Technology

Tuần này, nhóm đồng thuận (consensus) đã cải thiện hiệu suất của ChainSync, cần thiết cho Genesis. Họ cũng viết lại việc triển khai mempool trong nguyên mẫu UTXO HD đã giải quyết các vấn đề ngăn nhóm chạy các benchmark cấp hệ thống. Cuối cùng, nhóm đã cải thiện việc triển khai nhiều phần khác (một phần quan trọng của UTXO HD) và xây dựng danh sách đăng ký thử nghiệm cho tính năng UTXO HD.

Nhóm sổ cái (ledger) đã gỡ bỏ thư viện (dependencies) của sổ cái và dùng chung với kho lưu trữ cardano-base và Plutus, giúp giải quyết các vấn đề tuần tự hóa mô hình chi phí và sẽ cải thiện hơn nữa quy trình phát hành mô hình chi phí. Họ cũng cải thiện giao diện của ‘Giá trị-Value’ multi-asset type và quy trình biên dịch của sổ cái, đồng thời tiếp tục làm việc trong việc tổ chức lại cơ sở mã.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật hàng tuần này.

Với bản nâng cấp Vasil hiện trên mainnet, các nhóm phát triển IOG tiếp tục bổ sung tài nguyên vào kho lưu trữ GitHub testnet node Cardano, cung cấp cho người tạo và người xây dựng các công cụ để tiếp tục xây dựng trên Cardano. Xem tài liệu mới nhất tại đây.

2. Wallet and Service

Tuần này, nhóm Daedalus đã làm việc trên các bài kiểm tra hồi quy cho bản phát hành Daedalus v.5.1.0 sắp tới. Họ cũng đã khắc phục một số vấn đề trong ‘StoryBook’, là hội thảo giao diện người dùng để xây dựng các thành phần và trang giao diện người dùng của ví một cách riêng biệt.

Công việc phát triển ví Lace đang tiếp tục. Nhóm đã thực hiện các cải tiến trong tính toán phí, điều tra cách lấy các thông số giao thức mạng bị thiếu từ cardano-wallet và thực hiện một số cải tiến đối với việc sử dụng đa địa chỉ. Cuối cùng, họ đã cải thiện khả năng xử lý lỗi cardano-wallet để gửi lỗi và đạt được tiến bộ trong việc chuyển các bài kiểm tra end-to-end của lace-browser sang lace-desktop.

Nhóm Adrestia tập trung vào việc chuẩn bị cardano-js-sdk bản sẵn sàng chạy mainnet, đồng thời cũng làm việc trên các cải tiến sau Vasil và sửa lỗi. Nhóm cũng đang nghiên cứu việc triển khai các tính năng multisig (ví dùng chung) và chế độ ‘light’ trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc với quy trình phát hành SECP và bắt đầu làm việc trên các phần khám phá chính của chương trình tăng cường (PI-program increment), và cũng xác định quy trình phát hành của nó. Nhóm tiếp tục triển khai hỗ trợ Babbage trong các công cụ Plutus, làm việc trên Marconi MVP bằng cách thiết kế khung thử nghiệm node đa kịch bản và giải quyết một số nợ kỹ thuật.

Nhóm Marlowe đã gắn thẻ (tagged) trình xác thực Marlowe như là ‘bản phát hành’ và thiết kế mô tả kỹ thuật của ứng dụng khách trong CIP-30 cho Marlowe Runtime. Họ cũng thiết kế kiến ​​trúc Marlowe Runtime CLI, khắc phục một số vấn đề về trình xác thực, đồng thời tạo và gửi kịch bản hợp đồng cho vay thông qua marlowe-hydra-tui.

Cuối cùng, nhóm đã thực hiện hai hợp đồng Marlowe với các khả năng của Babbage trên mainnet: một đợt token drop, đây là trình xác thực Plutus V2 đầu tiên chạy trên mạng chính và một hoán đổi token (swap token) bằng cách sử dụng các tập lệnh tham chiếu.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã thành lập Hydra Head bốn bên cho mục đích thử nghiệm. Trong quá trình làm điều này, họ đã cải thiện tài liệu người dùng Hydra và giao diện người dùng đầu cuối (TUI) để hiển thị nhật ký tốt hơn và thông báo về các giao dịch đang chờ xử lý. Nhóm cũng đạt tiến triển với các thử nghiệm dựa trên mô hình của giao thức Head bằng cách sử dụng quickcheck-dynamic. Xem bài đăng trên blog này để biết thêm chi tiết.

Tuần này, nhóm Mithril đã làm việc về việc triển khai chế độ đăng ký kết hợp cho các SPO trong mạng Mithril (có hoặc không có chứng nhận). Điều này sẽ cho phép chuyển đổi suôn sẻ trong môi trường thử nghiệm, được chạy với các SPO tiên phong. Nhóm cũng tiếp tục thiết kế phiên bản mới của quy trình phát hành.

Cuối cùng, họ đã cải tiến CLI của các node Mithril và cải tiến tài liệu.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst bước vào khoảng thời gian nghỉ giữa các fund. Trong giai đoạn này, cộng đồng có cơ hội phản ánh về kết quả của Fund9, và đón đầu những cải tiến cũng như sự ra mắt của Fund10.

Đến nay, Catalyst đã phát triển từ quy mô quỹ 250 nghìn usd trong Fund1 lên 16 triệu usd trong Fund9, phá vỡ tất cả các kỷ lục tham gia trước đó cộng lại. Cho đến nay, Catalyst đã nhận và xử lý hơn 4,5 nghìn đề xuất và hơn 1,5 triệu phiếu bầu. Cộng đồng Catalyst đang hoạt động hiện có hơn 60 nghìn thành viên trên 91 quốc gia. Thành công và sự phát triển bùng nổ của Project Catalyst không chỉ gặt hái phần thưởng cho Cardano và cộng đồng rộng lớn hơn, mà còn tiết lộ những thách thức mới cần giải quyết.

Khi chúng tôi chuyển sang Fund10, cần phải làm cho các quy trình hoàn thiện, đơn giản hóa, trở nên tự chủ hơn, duy trì tính toàn diện và tiếp tục chứng minh giá trị cho hệ sinh thái Cardano rộng lớn hơn. Kết quả là, có một số thay đổi và cập nhật quan trọng trong tương lai. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết trước khi Fund10 ra mắt.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-10-07