1. Core Technology

Tuần này, các nhóm node, ledger và consensus tiếp tục chuẩn bị cho hard fork Vasil. Công việc đang diễn ra tốt đẹp và trọng tâm hoạt động của các nhóm vẫn là triển khai hard fork một cách hiệu quả và liền mạch. Họ đang làm việc với các intergration program (chương trình tích hợp) để đảm bảo rằng node và các thành phần khác (từ DB Sync đến các API của bên thứ ba) được nâng cấp để tương thích với Vasil.

Các nhóm đã phát hành node phiên bản v.1.35.0-rc2 và một CLI bao gồm các tính năng Plutus mới (script referencing – tham chiếu tập lệnh). Điều này đã cho phép testnet của các developer, đang được test bởi khoảng 40 dự án đang xây dựng trên Cardano. Ngoài ra, các nhóm tiếp tục giải quyết các vấn đề còn lại vướng mắc trong chương trình thử nghiệm mở rộng đang diễn ra.

Team networking bắt đầu xác định phạm vi công việc cần thiết cho việc triển khai giao thức Eclipse và giao thức Gossip sau khi hoàn thành giai đoạn thiết kế. Họ cũng tiếp tục phát triển mô hình TCP cho mô phỏng trình xác nhận đầu vào, giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến Vasil, bắt đầu nghiên cứu tính năng gia tăng giá trị cho SPO và tiếp tục việc phát hành sắp tới của Stake Driven Peer Discovery (P2P).

2. Wallet and Service

Team Daedalus đã hoàn tất việc chuẩn bị bản phát hành Daedalus tiếp theo, bao gồm hỗ trợ cho Ledger Nano S Plus và firmware Trezor v.2.5.1. Họ tiếp tục nghiên cứu việc sửa đổi phần nhập các từ khóa khôi phục ví, cải thiện trải nghiệm người dùng. Nhóm đã đạt được tiến triển trong dự án Desktop Wallet và tích hợp giao diện người dùng với nhiều thành phần phụ trợ.

Tuần này, Charles Hoskinson đã trình bày bản demo của ví Lace light v.1.0 trong Sự kiện cộng đồng ở Austin, TX. Truy cập trang web Lace để đăng ký để nhận thông báo khi ví được đưa vào sử dụng.

Team Adrestia đã cập nhật các thành phần Adrestia cho sự kiện hard fork combinator sắp tới. Họ cũng chuẩn bị cardano-js-sdk để đưa vào sử dụng và thiết kế một API HTTP đơn giản mới trên nền db-sync.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Marlowe đã cập nhật tài liệu Marlowe Run, khắc phục sự cố nút ‘Send to Simulation’ trong Marlowe Playground và cải thiện hiển thị timestamps (dấu mốc thời gian). Họ cũng giải quyết vấn đề bằng cách chỉnh sửa số thập phân trong Marlowe Playground và thay đổi các thông số mặc định cho phân tích tĩnh để phù hợp với trình mô phỏng.

Cuối cùng, họ đã làm việc với tài liệu Marlowe Hackathon và hỗ trợ Những Pioneer (người thử nghiệm tiên phong) của Marlowe trong phiên Hỏi và Đáp trên Discord.

4. Basho (Scaling)

Nhóm Hydra đã khắc phục sự cố hủy bỏ trình xác thực (abort validator issues), bao gồm tái cấu trúc một số trình xác thực. Họ cũng đã thực hiện các cải tiến về UX bằng cách thêm bộ đếm thời gian tranh chấp vào TUI (liên quan đến giao diện người dùng) và cho phép fanout (các đầu ra) thủ công. Cuối cùng, họ tiếp tục thử nghiệm testnet dành cho nhà phát triển Vasil, điều tra một số lỗi do cộng đồng báo cáo và phân loại các tính năng thành công việc tồn đọng.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst đã mở nộp các đề án cho Fund9. Nếu bạn có ý tưởng tuyệt vời cho một dự án và muốn khám phá các cơ hội tài trợ vốn, hãy tham gia Town Hall tiếp theo hoặc xem thêm tại đây. Quá trình gửi cho cả dự án và thử thách cho Fund9 sẽ đóng vào cuối tháng 6. Nếu bạn muốn tham gia nhưng không chắc nên bắt đầu từ đâu, bạn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong quản trị của Project Catalyst bằng cách trở thành Proposal Assessor (Người đánh giá đề xuất). Xin nhắc lại, có 16 triệu đô la có sẵn cho các khoản tài trợ đổi mới và phần thưởng hệ sinh thái trong Fund9.

Nhóm Dự án Catalyst đã đến Austin tham dự Consensus vào cuối tuần này. Nếu bạn đang ở đó hoặc đang tham dự Consensus, chúng tôi rất muốn gặp bạn tại quầy Cardano.

6. Statistics to Date

Thống kê Cardano 10/6/2022
Thống kê Cardano 10/6/2022

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-06-10