1. Core Technology

Tuần này, team node (bao gồm cả team ledge – sổ cái, consensus – đồng thuận, node API & CLI) và team Plutus tiếp tục chuẩn bị cho đợt hard fork Vasil của tháng sáu. Bản nâng cấp pipelining sắp tới đang được đo tải trước khi được hợp nhất vào nhánh master.

Team DevOps đã làm việc với Genesis generator để tạo các tệp Byron và Shelley có cùng thông số. Họ cũng cải thiện kho lưu trữ cardano-world, cải tiến các endpoint và OCI image cho node, submit-api, wallet và db-sync. Cuối cùng, team đã làm xong Cardano node Nix, giúp tăng tốc thời gian thử nghiệm.

2. Wallet and Service

Tuần này, team Daedalus đã bắt đầu chạy các bài kiểm tra hồi quy cho bản Daedalus v.4.10.0 sắp tới và thực hiện các điều chỉnh về khả năng tương thích cho API cardano-wallet mới. Nhóm đã đạt được tiến bộ trong việc tạo một bản mẫu cho ví desktop, cho phép sử dụng lại hầu hết các thành phần giao diện người dùng hiện có từ tiện ích mở rộng light-wallet-browser-extension.

3. Smart Contracts

Tuần này, team Plutus đã cập nhật chính sách release, branching và dependency của các plutus-app trong tệp README. Họ cũng làm việc trên các công cụ mới, tạo nền tảng cho bộ test Conformance (tính tương thích) và hoàn thành một loạt các bản sửa lỗi.

Team Marlowe đã sửa đổi Marlowe Playground để chuyển các hợp đồng của Marlowe ở định dạng JSON từ trình chỉnh sửa Haskell sang PureScript và các môi trường nhà phát triển cố định cho người dùng Mac và Windows. Họ cũng viết lại follower contract mà không sử dụng timeout, cập nhật Playground để có thể chỉnh sửa nickname cho hợp đồng và khắc phục sự cố khi hiển thị nhiều lựa chọn có cùng tên.

Ngoài ra, họ đã mở đăng ký cho khóa đào tạo Marlowe Pioneers mới và đang quản lý các lượt đăng ký mới.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, team Hydra đã hoàn thiện việc triển khai việc sử dụng chữ ký ed25519 ‘đúng nghĩa’ và hiện đang chuẩn bị cho bản phát hành 0.5.0. Nhóm đã hợp tác với nghiên cứu của IOG về việc sắp xếp để audit giao thức Coordinated Head (điều phối Head). Cuối cùng, họ cập nhật các dependency để chuẩn bị cập nhật lên PlutusV2 và đánh giá CIP-42 (serializeData – data tuần tự hóa).

5. Governance

Tuần này, đã kết thúc bỏ phiếu cho Project Catalyst’s Fund8. Việc kiểm đếm phiếu bầu đang được tiến hành để đưa ra các dự án thành công. Ba tháng một lần, Project Catalyst tạo ra một chuỗi dự án kỹ thuật, kinh doanh, sáng tạo và tập trung vào cộng đồng mới – được tài trợ để đưa ra các ý tưởng đề xuất của họ đã được cộng đồng Cardano Catalyst bình chọn. Fund9 sẽ mở vào đầu tháng 6. Như mọi khi, những người có dự án đề xuất được mời để gửi lại đề xuất của họ.

Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp xây dựng trên Cardano hiện có thể điền vào đơn đăng ký FT x Cardano Blockchain Challenge trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Điều này sẽ cho phép:

  • Tham gia chương trình đào tạo kéo dài 3 ngày với các buổi hướng dẫn 1-1
  • Tìm hiểu cộng đồng Cardano tốt hơn
  • Có quyền truy cập vào mạng Seedstars gồm các cố vấn và nhà đầu tư
  • Con đường tắt để tiếp cận Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế Seedstars
  • Nhận các đặc quyền về công nghệ
  • Nhận gói thông tin cập nhật từ FT Talent của Financial Times
  • Thông tin thêm về chương trình có thể được tìm thấy trên trang web của nó.
  • 6. Statistics to Date
Thống kê Cardano tới 6-5-2022
Thống kê Cardano tới 6-5-2022

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-05-06