1. Ví Daedalus

Tuần này, team đã cải tiến, cập nhật và sửa lỗi liên quan đến việc tích hợp ví phần cứng. Team cũng đang hoàn thiện việc triển khai magic link (một kiểu để người dùng được xác thức trong trường hợp quên mật khẩu) và tích hợp giải pháp phân tích người dùng bằng mã nguồn mở.

Cuối cùng, team đã thực hiện nhiều cải tiến giao diện người dùng khác nhau và sửa một số lỗi.

2. Adrestia

Tuần này, team tiếp tục làm việc về quy trình giao dịch mới để thêm tính năng đúc và đốt token, đồng thời cũng thiết kế lại lớp DB và thêm chế độ ‘light’ (ví nhẹ) trong ví cardano.

Cuối cùng, công việc trên cardano-js-sdk MVP vẫn đang tiếp tục.

3. Devops

Tuần này, nhóm đã triển khai IPv6 trên public testnet (mạng thử nghiệm công khai). Họ cũng tạo ra các trình giả lập có thể được sử dụng bởi Windows CI kiểm tra để xác thực chức năng với cùng các mã nhị phân được sử dụng cho các bản phát hành.

Ngoài ra, nhóm đã tạo và thử nghiệm đầy đủ Cardano Bitte Cell, cho phép chạy node, wallet và db-sync trong một Nomad cluster (một công cụ để điều phối các workload như docker hay kubernete) và cho phép tạo hình ảnh OCI cho Bitte Cell. Sau này cho phép các thành phần Cardano được sử dụng trong các giải pháp dựa trên vùng chứa như Nomad và Kubernetes.

Team cũng làm cho hình ảnh OCI vector có thể sử dụng được cho Bitte để đẩy các bản ghi có cấu trúc sang Loki và các chỉ số Prometheus cho Victoria. Họ đã đưa ra tiêu chuẩn hóa trên các quy trình triển khai sử dụng Nix, Bitte và STD, tạo Spongix – một proxy hoạt động như bộ đệm nhị phân cho Nix và làm việc trên Patroni Bitte Cell để cung cấp cơ sở dữ liệu PostgreSQL có tính khả dụng cao.

4. Networking

Tuần này, team đã triển khai các nguyên tắc thời gian chờ IOSim và kiểm tra việc tối ưu hóa hiệu suất của IOSim để đạt được mức cải thiện 10%. Họ cũng tiếp tục nghiên cứu việc viết lại các giao thức đã được khai báo.

5. Cardano decentralization

Tuần này, team đã chuẩn bị bản thảo đầu tiên về việc triển khai pipelining (một dạng xử lý dữ liệu nhiều tầng và nhiều bước một cách tuần tự). Họ đã tạo ra một nhánh (trên github) riêng và hiện đang cải tiến và đảm bảo chất lượng. Team cũng đã sửa lỗi chuyển đổi Shelley trên nhánh UTXO HD và kiểm tra các thử nghiệm đồng thuận hiện có đối với các sửa đổi UTXO HD.

CIP cho đầu vào tham chiếu (CIP-31), dữ liệu nội tuyến (CIP-32) và tập lệnh tham chiếu (CIP-33) đều đã được đệ trình để triển khai trên Cardano. Nhóm nghiên cứu gần đây đã xác định các quy tắc Babbage cho việc triển khai của họ và hiện đang làm việc để giải quyết một số vấn đề.

6. Goguen

Tuần này, team Plutus đã làm việc với lần chạy đầu tiên của framework. Họ cũng đã thực hiện một số công việc tái cấu trúc và đơn giản hóa các chức năng truy vấn trong các thử nghiệm đo tải. Cuối cùng, họ tiếp tục tiến hành các bản cập nhật cho CIP 31, 32 và 33 và cải thiện tài liệu liên quan đến các bẫy và lỗi phổ biến cho các nhà phát triển DApp.

Nhóm Marlowe đã nghiên cứu khả năng giới thiệu các giao dịch thanh toán đa tiền tệ vào Marlowe. Họ cũng thêm các truy vấn vào Marlowe CLI để giải mã tập lệnh EUTXOs và cập nhật các Isabelle proof về tuần tự hóa để hoạt động với các định dạng Isabelle2021.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-04-01/