VÍ DAEDALUS

Tuần này, team đã phát hành Daedalus v.4.3.0 cho testnet Alonzo. Họ đã cải thiện tính năng xếp hạng pool bằng cách sử dụng tham số mong muốn, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm QA.

Cuối cùng, nhóm tiếp tục triển khai giao thức trình duyệt tùy chỉnh được.

ADRESTIA

Tuần này, nhóm đã phát hành các thành phần Adrestia (ví cardano, GraphQL, Rosetta API, cardano-explorer-app) sẵn sàng cho hard fork Alonzo trên testnet. Team cũng cập nhật và thử nghiệm các công cụ metadata (siêu dữ liệu) để hỗ trợ tập lệnh Plutus tạo ra các native token (mã thông báo gốc) và thêm tính năng bỏ phiếu trong Catalyst cho cardano-rosetta.

Nhóm hiện đang làm việc trên các thay đổi cần thiết cho các hợp đồng thông minh, bao gồm tài sản thế chấp, cập nhật lựa chọn các đồng coin, phí giao dịch, v.v., đồng thời cũng đang triển khai một số bản sửa lỗi và tối ưu hóa.

NETWORKING

Tuần này, team đã giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến việc chấp nhận các kết nối mạng hiện có, kết nối nâng cao với node và điều tra một lỗi ‘query tip’ (mẹo truy vấn) được tìm thấy trong Alonzo.

DEVOPS

Tuần này, nhóm đã triển khai nâng cấp testnet Alonzo lên sổ cái và đang bận rộn chuẩn bị cho đợt hard fork của mainnet. Họ cũng cập nhật bộ chuyển đổi ERC20 để hoạt động với node v.1.29.0 và phiên bản mới nhất của ví. Cuối cùng, team đã làm việc trên iPXE để phục vụ các NixOS image trên mạng.

Chú thích: iPXE là một máy chủ đơn giản lấy một URL flake và phân phát tập lệnh iPXE, bzImage và initrd cho cấu hình NixOS mà nó trỏ tới.

ERC20 CONVERTER

Tuần này, nhóm đã hoàn thành thử nghiệm cuối cùng của bộ chuyển đổi ERC20 CONVERTER trên mạng testnet nội bộ. Họ đã thử nghiệm nó với node mới nhất được triển khai sau hard fork testnet Alonzo trong tuần này. Nhóm hiện đã cung cấp mã nguồn cho SingularityNET để đánh giá và mức độ sẵn sàng cuối cùng trong môi trường của họ trước khi triển khai testnet. Hãy theo dõi để biết thêm thông báo sắp ra mắt.

CARDANO DECENTRALIZATION

Tuần này, nhóm đã bắt đầu thực hiện các hoạt động đo tải benchmarking của testnet Alonzo. Họ đã đạt được tiến bộ trong việc chèn câu lệnh tự động, khắc phục một số vấn đề về trình biên dịch và let-floater, đồng thời thêm tài liệu mới cho các tham số mô hình tính toán chi phí.

Nhóm cũng tiếp tục làm việc cho quá trình phát triển Hydra, khắc phục các vấn đề khác nhau trong giao thức Head được điều phối và chạy các bài kiểm tra tải benchmarking cho một cụm ba node Hydra cục bộ.

GOGUEN

Tuần này, nhóm Plutus đã làm việc trên Plutus Application Backend (PAB) và cập nhật chỉ mục chuỗi. Họ cũng đã thêm các trình trợ giúp bị thiếu vào plutus-tx, plutus-ledger và plutus-ledger-api và khắc phục một số sự cố đồng bộ hóa.

Nhóm Marlowe đã làm việc trên các thẻ trong ứng dụng Marlowe Run client và xử lý lỗi cho các hợp đồng Marlowe. Họ cũng cập nhật hướng dẫn và tài liệu của Marlowe.