1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã chuẩn bị cho bản phát hành Daedalus v.4.4.0, hỗ trợ cho việc nâng cấp bảo trì Cardano sắp tới. Nó cũng bao gồm tích hợp với các phiên bản mới nhất của cardano-node và cardano-wallet, hiển thị các token được chỉ định, cập nhật phiên bản Electron và phần chức năng hủy kết nối ví với phần cứng.

2. Adrestia

Tuần này, team Adrestia vẫn tập trung vào việc tích hợp wallet backend với Plutus Aplication Backend (PAB).

Cụ thể, họ đã hoàn thành các endpoint cân bằng giao dịch và ký giao dịch, tất cả đã sẵn sàng cho việc tích hợp. Các tính năng lựa chọn đồng coin được điều chỉnh, tài sản thế chấp và tính phí giao dịch đã đạt đến giai đoạn QA và nhóm hiện đang làm việc để tối ưu hóa và test.

Cuối cùng, nhóm đang làm việc để thiết kế một thành phần GraphQL mới để hỗ trợ Lightwallets và cung cấp điểm số mong muốn của stake pool và trạng thái pledge (cam kết), đồng thời khắc phục một số vấn đề node bị block (bị chặn).

3. Networking

Tuần này, nhóm đã làm việc trên các số liệu hiệu suất khác nhau và tiếp tục review nhánh chính P2P. Họ đã triển khai một số bản cập nhật và tiếp tục làm việc trên các thử nghiệm mô phỏng. Nhóm cũng đã xem xét hệ thống ghi nhật ký mới, giao thức LocalTxMonitor và các giao thức mini được cập nhật để sử dụng giới hạn kích thước byte theo thời gian thực. Cuối cùng, họ đã hỗ trợ viết kiến ​​trúc thử nghiệm cho Cardano DB Sync.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã làm việc chuẩn bị cho đợt nâng cấp bảo trì vào tháng 10. Họ đã hoàn thành việc triển khai Nix Flake cho các ví cardano, test và triển khai trình khám phá stack (ngăn xếp).

5. ERC20 converter

Nhóm đang đạt được tiến bộ liên tục đối với việc triển khai testnet công khai trong khi họ theo dõi song song một số tối ưu hóa mainnet. Team DevOps đã hoàn thành vòng thử nghiệm đầu tiên trên môi trường nội bộ và hiện đang giải quyết một số lỗi trước khi triển khai lại.

Sau khi các lỗi được sửa, SingularityNET sẽ thực hiện kiểm tra bổ sung trước khi xác nhận ngày ra mắt.

Song song đó, nhóm cũng đang nghiên cứu các cải tiến cho mainnet, giải quyết các tiến trình bảo mật và thực hiện một số thử nghiệm stress (thử tải).

6. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã thực hiện cập nhật cho CI bao gồm kiểm tra tính tương đương của script context, khắc phục một số vấn đề về quá trình build và cập nhật các dependencies. Họ cũng bắt đầu cập nhật cài đặt cấu hình mainnet YAML với các bài test để kiểm tra tính tương thích với phiên bản JSON, cập nhật giá trị của datum trong các giao dịch và làm việc với các ví dụ về việc xác nhận và rút tiền của Plutus. Nhóm đã khắc phục một số sự cố, test cấu hình MempoolCapacityOverride và cải tiến bộ nhớ. Việc này bao gồm việc điều tra cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ, sử dụng và viết công cụ mới để hiểu cách bộ nhớ đang được sử dụng và làm việc với các sơ đồ sử dụng khóa làm thông tin xác thực.

Công việc đang được tiến hành liên quan đến việc phát triển Hydra. Nhóm đã tiến hành hội thảo giai đoạn lập kế hoạch cho Hydra và làm việc về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, mục tiêu, tác động và sơ đồ của các bên liên quan.

7. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc coverage check (test bao phủ) cho các bài kiểm tra QuickCheck, chủ yếu là test ở endpoint và source của trình xác thực. Họ cũng thực hiện dọn dẹp các thành phần Plutus Core và làm việc trên PAB, nơi họ cải thiện chỉ mục chuỗi và mở rộng API Contract để truy vấn trạng thái của đầu ra giao dịch.

Nhóm Marlowe đã làm việc trên tài liệu kiến ​​trúc Marlowe Run, cập nhật cầu nối PureScript lên PureScript v.0.14 và cũng đã khắc phục một số vấn đề tải lại tab trong Marlowe Playground. Cuối cùng, họ đã cải tiến trình tạo QuickCheck cho các hợp đồng ACTUS cùng với việc đo lường và loại bỏ các bài kiểm tra không hợp lệ.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-10-15/