Kho tài liệu hữu ích học lập trình smart contract bằng plutus trên Cardano

Hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano được viết bằng ngôn ngữ Plutus. Đây là một ngôn ngữ được phát triển bởi các nhà phát triển của dự án Cardano, với phần lõi được lấy từ ngôn ngữ Haskell. Một ngôn ngữ lập trình hàm thuần túy với tuổi đời 30 năm trên thế giới.

Với các bạn mới làm quen để trở thành một developer trên nền tảng Cardano thì đây là kho tài liệu hữu ích:

1. Tài liệu về cardano:

https://developers.cardano.org/

https://docs.cardano.org/

2. Tài liệu về haskell:

http://learnyouahaskell.com/

3. Bài giảng Plutus Pioneer:

Các bài giảng trong chương trình Plutus Pioneer. Đây là chường trình nhằm thúc đẩy và đào tạo cho cộng đồng về Plutus, cách phát triển, deploy các smart contract lên mạng lưới Cardano. Được giảng dạy bởi thầy Lars – Trưởng bộ phận giáo dục IOHK. Là một người nhiều kinh nghiệm với Haskell và Plutus.

https://www.youtube.com/channel/UCcAwSpbpQDDzEDRQqcDH8Iw/videos

Transcript từ bài giảng của thầy Lars

https://plutus-pioneer-program.readthedocs.io/en/latest/index.html

Khóa haskell & cryptocurrency của IOHK

https://github.com/iohkedu/haskell-2020

4. Cộng đồng phát triển trên Cardano:

https://t.me/CardanoDevelopersOfficial

https://discord.gg/Z7G2JzGe

5. Hỗ trợ từ kênh Telegram cộng đồng Việt Nam: 

Đây là kênh do cộng đồng Việt Nam lập nên để hỗ trợ các thành viên ở Việt Nam. Các bạn tham gia có thể hỏi tất cả các vấn đề liên quan đến Cardano sẽ được đội ngũ Admin và cộng đồng hỗ trợ.

https://t.me/CardanoVietnam