1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã làm việc để thêm hỗ trợ cho ví phần cứng trên các testnet không công khai, cập nhật hiển thị cài đặt ví bằng cách thêm tùy chọn hủy kết nối cho các thiết bị phần cứng và cũng cập nhật các connection dependencies cho ví Trezor. Nhóm nghiên cứu cũng đã sửa đổi nội dung ứng dụng tiếng Nhật và khắc phục sự cố liên quan đến kết nối thiết bị USB với Daedalus.

Cuối cùng, họ bắt đầu triển khai hiển thị mã thông báo gốc được chỉ định và tiếp tục cải thiện thuộc tính khởi động node cardano.

2. Networking

Tuần này, nhóm tiếp tục làm việc trên các mô phỏng khuếch tán (diffusion simulations) và thử nghiệm tinh chỉnh. Họ cũng làm việc để giải quyết các vấn đề còn tồn tại và đạt được tiến bộ trong việc triển khai hỗ trợ IPv6 cho node P2P.

3. Cardano decentralization

Tuần này, nhóm tiếp tục các hoạt động đo điểm chuẩn (benchmarking) cho bản phát hành node v.1.30.0 và đối chiếu các điểm chuẩn tải của Plutus. Họ cũng làm việc để giải quyết vấn đề nhân chứng giao dịch bị thiếu trong trình tạo giao dịch và xem xét các thuộc tính quản lý hàng đợi trace-dispatcher và trace-forward.

Nhóm tiếp tục làm việc trên việc chuyển RTView lên trên cardano-tracer, chuyển một số cải tiến băm (hash) vào sổ cái và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đo điểm chuẩn đồng bộ hóa chuỗi.

4. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã thêm hỗ trợ Swagger cho web-server API trong Plutus Application Backend (PAB). Họ cũng triển khai các loại Secret với SecretArguments cho các điểm cuối và bắt đầu làm việc trên một phiên bản mới của giao diện sổ cái. Nhóm đã thực hiện dọn dẹp node máy khách và thực hiện một số công việc quản lý để tích hợp phần phụ trợ ví (wallet backend). Ngoài ra, họ đã làm việc để cải thiện việc xử lý cấu hình ChainIndex và chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị thượng đỉnh Cardano.

Nhóm Marlowe đã làm việc trên trang web Marlowe và các thẻ ví trong bản demo Marlowe Run. Họ cũng làm việc về tài liệu hỗ trợ cho Marlowe Run, tiếp tục làm việc với hợp đồng LAX và điều tra một số vấn đề về khả năng ứng dụng và thử nghiệm có liên quan. Cuối cùng, họ chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị thượng đỉnh.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-09-23/