DAEDALUS

Tuần này, nhóm đã tập trung vào việc khắc phục các vấn đề về ví phần cứng để chuẩn bị cho bản phát hành Daedalus sẵn sàng cho Alonzo.

ADRESTIA

Tuần này, nhóm đã giải quyết sự cố xảy ra khi gửi giao dịch trong Daedalus bằng ví phần cứng. Bản cập nhật cho cardano-wallet bao gồm bản sửa lỗi này đã được phát hành. Họ cũng đã phát hành bản cập nhật cho các công cụ siêu dữ liệu để hỗ trợ các tập lệnh Plutus.

Cuối cùng, nhóm hiện đang nghiên cứu những thay đổi cần thiết cho hợp đồng thông minh và tích hợp PAB.

NETWORKING

Tuần này, nhóm đã đạt được tiến bộ trong việc thử nghiệm việc chọn lọc các kết nối. Họ cũng đã khắc phục một số sự cố mạng trong môi trường mô phỏng và mở rộng test theo dõi việc xác thực nội bộ. Nhóm nghiên cứu hiện đang chuẩn bị để rebase các nhánh P2P trên master trước khi hard fork Alonzo mainnet. (chú thích: rebase là quy trình để di chuyển hoặc kết hợp các chuỗi commit code thành một commit cơ sở mới – sau khi đã hoàn thiện các tính năng rời rạc thì bây giờ sẽ tổng hợp lại)

DEVOPS

Tuần này, nhóm đã gửi đề xuất cập nhật hard fork Alonzo, sẽ có hiệu lực vào lúc 21:44:51 UTC vào ngày 12 tháng 9, đưa Alonzo lên mainnet.

Nhóm cũng tiếp tục làm việc trên các phần cho ngăn xếp GraphQL, tích hợp các phiên bản chuyển đổi ERC20 mới được phát hành và tiếp tục cung cấp một số cơ sở hạ tầng khác.

CARDANO DECENTRALIZATION

Tuần này, nhóm nghiên cứu đã làm việc với các hoạt động đo điểm chuẩn (benchmarking – nhằm so sánh với các phiên bản trước đó) của Alonzo. Họ đã phân phối các điểm chuẩn cho nút v.1.29, chứng tỏ không có hồi quy hiệu suất đáng kể kể từ nút v.1.27. Ngoài ra, các mô phỏng hard fork cho thấy không có hồi quy về việc sử dụng tài nguyên. Nhóm đã thảo luận về các hoạt động liên quan đến khối lượng công việc của Plutus.

Nhóm cũng nâng cao hiệu suất của trình tạo theo dõi, phát hiện ra bằng chứng về vấn đề mất UTXO hiện đang được giải quyết và cũng thực hiện một số hoạt động dọn dẹp nội bộ.

Nhóm đã tiến hành viết lại nhật ký cơ sở hạ tầng các node và bắt đầu đánh giá và kiểm tra người điều phối theo dõi. Họ đã thử nghiệm các dấu vết đa luồng và cấu hình lại thời gian chạy, cấu trúc lại và đơn giản hóa trình theo dõi Cardano dựa trên các đề xuất xem xét và bắt đầu triển khai khởi tạo để quản lý hàng đợi theo dõi chuyển tiếp.

Công việc đang diễn ra trong RTView, nơi nhóm đã bắt đầu chuyển sang Cardano tracer.

Cuối cùng, họ bắt đầu làm việc trên các cải tiến phân tích trong cơ sở hạ tầng đo điểm chuẩn để nâng cao số liệu thống kê sử dụng tài nguyên ranh giới khối trong Marlowe Run và kết nối với PAB.

GOGUEN

Tuần này, nhóm Plutus đã giải quyết một số vấn đề đồng bộ hóa và cập nhật chỉ mục chuỗi với nhiều cải tiến hơn. Họ cũng phân tích chi phí và kích thước của các tập lệnh Plutus và thực hiện một số cải tiến hiệu suất chung. Cuối cùng, họ đã cập nhật tài liệu và hướng dẫn của Plutus.

Nhóm Marlowe tiếp tục làm việc về triển khai annuity (ANN), xác thực các thuộc tính khấu hao âm (validated negative amortizer – NAM) và thực hiện một số tái cấu trúc. Họ cũng xem xét tài liệu của Marlowe, quay video cho trang web Marlowe và tự động hóa một số triển khai theo giai đoạn. Cuối cùng, nhóm thiết lập analytics cho trang web Marlowe Run.

Dịch & biên soạn: ChienNguyen

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-09-10/