DAEDALUS

Tuần này, team đã làm việc để chuẩn bị cho bản phát hành Daedalus testnet 4.3.2, bao gồm các bản cập nhật cardano-wallet và cardano-node. Họ cũng tiếp tục triển khai việc hiển thị mã thông báo gốc được chỉ định và điều tra vấn đề khởi động chậm node Cardano.

ADRESTIA

Tuần này, nhóm đã tập trung vào việc tích hợp phần wallet backend và Plutus Application Backend (PAB).

Công việc này liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm việc giới thiệu các điểm mới đó là Plutus transaction balancing và signing endpoints, điều chỉnh thuật toán lựa chọn đồng coin, xác định chi phí thực hiện hợp đồng trong phí giao dịch, tài sản thế chấp và xử lý các dữ liệu liên quan đến TxOuts.

Ngoài ra, nhóm Adrestia đã cập nhật phần wallet backend của ví thành một phiên bản sẵn sàng hỗ trợ các hard fork sắp tới và họ hiện đang cập nhật Rosetta và GraphQL cho cùng một mục đích trên. Bản phát hành mới dự kiến ​​sẽ sẵn sàng vào đầu tháng 10.

Cuối cùng, nhóm đang thiết kế một thành phần GraphQL mới để hỗ trợ Lightwallet và cũng đang nghiên cứu một số cải tiến và sửa lỗi trong lớp cơ sở dữ liệu của ví cardano.

NETWORKING

Tuần này, nhóm đã xác định và sửa một số lỗi trong nhân OSX và giao thức kết nối cardano-ping. Họ cũng chuẩn bị các bài kiểm tra tinh chỉnh cũng như một loạt các pull request để được hợp nhất vào nhánh chính P2P master. Nhóm hiện đang xem xét thông số kỹ thuật của trình quản lý kết nối và tiếp tục làm việc để xác định và ưu tiên kiểm tra các vấn đề.

DEVOPS

Tuần này, nhóm đã làm việc trên bản phát hành node v.1.30.1 cùng với thử nghiệm hard fork và kế hoạch trong tương lai. Họ cũng đã thực hiện một số cải tiến đối với Bitte CI về mặt kiểm tra tự động, làm việc với các triển khai của Ministry of Education (MOE) và thực hiện một số cải tiến trong việc triển khai bộ chuyển đổi ERC20.

CARDANO DECENTRALIZATION

Tuần này, nhóm đã làm việc trên benmarking của phiên bản node v.1.30, giải quyết vấn đề nhân chứng giao dịch bị thiếu và cũng thực hiện một số cập nhật trình tạo giao dịch và tích hợp vào bàn hệ thống.

Họ tiếp tục làm việc trên cơ sở hạ tầng ghi nhật ký node, xem xét lại trình quản lý trace-dispatcher và trace-forward, cũng khôi phục và cập nhật các bản sửa lỗi tích hợp node. Nhóm cũng bắt đầu triển khai đo lường mức sử dụng bộ nhớ node.

Công việc đang diễn ra trên các shell script liên quan đến rút tiền và chứng thực của các tập lệnh Plutus; nhóm cũng đã kiểm tra các tệp cấu hình mainnet, khắc phục một số vấn đề về tuần tự hóa AssetName và giải quyết lỗi chế độ xem giao dịch cardano-cli.

Cuối cùng, họ đã cập nhật và thử nghiệm các mẹo truy vấn để truy vấn trạng thái cục bộ GetChainBlockNo và GetChainPoint mới.

GOGUEN

Tuần này, nhóm Plutus đã nâng cấp tất cả các dependencies để sử dụng phiên bản node 1.30. Họ đã thực hiện thử nghiệm Plutus Application Backend cho một kịch bản khởi động lại và làm việc trên điểm chuẩn (benchmarking). Họ cũng đã xuất bản tài liệu về cách định cấu hình node để kết nối với bất kỳ mạng thử nghiệm nào.

Nhóm Marlowe đã làm việc trên bản demo Marlowe Run trước khi ra mắt tại Hội nghị thượng đỉnh Cardano 2021 vào cuối tuần trước. Tài liệu mà team đã xuất bản có chủ đề về Marlowe Run. Nhóm cũng thực cải tiến mã nguồn trên các hợp đồng ACTUS.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-10-01/